W styczniu poznaliśmy wyniki konkursu „Dofinansowanie projektów Kół Naukowych w ramach programu IDUB -Wsparcie Kół Naukowych ” (Działanie 12).

Jednym z 24 kół naukowych, które otrzymało finansowanie jest Koło Naukowe BIT działające przy naszym Wydziale.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli organizacji na rozbudowę infrastruktury oraz udostępnienie zasobów obliczeniowych do własnych inicjatyw studenckich.

Koło Naukowe BIT gromadzi przede wszystkim studentów i pasjonatów informatyki. Znajdziemy tutaj ludzi zainteresowanych nowoczesnymi metodami tworzenia oprogramowania, aktualnymi technologiami webowymi, a także algorytmami czy sztuczną inteligencją.

Doświadczeni studenci starają się dzielić wiedzą z zakresu studiów, prowadząc zajęcia wprowadzające w dziedziny matematyki i informatyki. Jest to cenne szczególnie dla osób, które wcześniej nie miały z danymi zagadnieniami styczności i pozwala lepiej przygotować się na zajęcia.

Koło podzielone jest na trzy sekcje tematyczne (kolektywy).

  • BIT Start – wprowadzenie do problematycznych przedmiotów na WIEiT. Kontynuacja tradycji prowadzenia przez studentów drugiego roku zajęć dla studentów I roku.
  • BIT SED (BIT SOFTWARE ENGINEERING & DEVELOPMENT) – wprowadzenie do podstawowych jak i bardziej zaawansowanych technologii wykorzystywanych w świecie informatyki.
  • BIT Pro – dla osób z zaawansowaną wiedzą, jego celem jest dostarczenie specjalistycznych treści z zakresu w ramach BIT AI, BIT Infra, BIT Algo oraz BIT Idea Factory.

W najbliższym czasie Koło Naukowe planuje warsztaty z firmami AWS albo AI. Prowadzi też przygotowania do Webskillsów, które organizuje dzięki uprzejmości JM Rektora AGH oraz firmy Estimathonu (więcej informacji poznamy w marcu).

Osoby zainteresowane działalnością KN BIT zapraszamy do odwiedzenia strony Koła  oraz profilu na Facebooku.

Kolo-Naukowe-BIT

Celem Konkursu „Wsparcie Kół Naukowych” jest wspieranie studentów zrzeszonych w Studenckich Kołach Naukowych, w rozwoju praktycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności, a przez to podnoszeniu ich kwalifikacji, poprzez zaangażowanie w opracowywanie rozwiązań twórczych, prac perspektywicznych, koncepcji i projektów o charakterze naukowym.

Otrzymane środki mogą być przeznaczone na trzy obszary: prowadzenie badań; stworzenie konstrukcji o charakterze inżynierskim lub udział w konferencjach, stażach naukowych i szkoleniach.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku mogła wynosić: 45 000,00 zł.