Pod koniec kwietnia odbyła się konferencja podsumowująca 7 lat wsparcia jakie w kolejnych edycjach zapewniał naukowcom z AGH projekt „Inkubator”.

Z naszego Wydziału beneficjentami projektu był m.in. „Zespół Video Quality of Experience QoE” pod kierownictwem dr. hab. inż. Mikołaja Leszczuka, prof. AGH oraz dr. hab. inż. Lucjana Janowskiego z Instytutu Telekomunikacji. QoE pracują nad algorytmami, które automatycznie określają i alarmują, kiedy jakość wideo nie jest wystarczająca.

Udział „Inkubatorze” pozwolił naszym naukowcom sfinansować m.in. kilka wyjazdów na targi branżowe, zakupić część sprzętu do przetwarzania wideo czy zlecić część prac implementacyjnych na zewnątrz.

Opracowanie naszych naukowców jest już z powodzeniem używane przez firmy, także zagraniczne. Odbiorcami tej technologii są przedsiębiorstwa, które chciałyby zintegrować własne oprogramowanie do przetwarzania obrazu z proponowanymi przez Zespół QoE rozwiązaniami. Inne z kolei są zainteresowane rozwijaniem pomysłu i ubieganiem się o fundusze zewnętrzne. W ostatnim czasie nawiązali współpracę z polską firmą zajmującą się produkcją oprogramowania do przetwarzania wideo – opracowują wniosek o dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w planach są kolejne. Biorąc pod uwagę, że usługi wideo są obecnie wszechobecne, opracowana przez naszych naukowców technologia ma duży potencjał rozwojowy.

—–

Z Instytutu Elektroniki beneficjentem projektu byli autorzy wynalazku „Carsoniq – car audio perceptual enhancement of sound” autorstwa 4-osobowego zespołu pod kierownictwem Pana dr. inż. Jakuba Gałki.

Każdy z nas doświadczył dyskomfortu słuchania muzyki w głośnym samochodzie. W warunkach zwiększonego hałasu muzyka zostaje zredukowana do serii uderzeń, kliknięć, szumu co spowodowane jest zjawiskiem maskowania dźwięku otaczającym szumem.

Carsoniq to technologia przetwarzania dźwięku pozwalająca poprawić jakość odsłuchu muzyki i mowy w warunkach dużego hałasu, np. w kabinie samochodu. Rozwiązanie obejmuje algorytmy zaawansowanego przetwarzania dźwięku jak i realizację sprzętową. Inteligentne algorytmy DSP analizują to, co słyszysz i adaptacyjnie przywracają i wydobywają najcenniejsze niuanse dźwięku, mimo otaczającego szumu. Rozwiązanie pozwala cieszyć się muzyką bez konieczności zwiększania siły głosu instalowania nowych głośników czy wzmacniaczy.

Technologia może być wdrożona jako element oryginalnego zintegrowanego systemu car-audio lub jako aplikacja mobilna wykorzystywana do codziennego odtwarzania muzyki poprzez złącze audio Aux-in lub BluetoothTM.

Odbiorcami technologii jest branża Automotive – producenci samochodowych systemów multimedialnych typu Car-Audio, wykonawcy podzespołów branży motoryzacyjnej.

Dzięki partycypacji w Inkubatorze udało się wykonać usługi obce w zakresie wykonania prototypu demonstracyjnego oraz uzyskano ochronę patentową.

demo IP day relacja

Celem programu Inkubator Innowacyjności jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
Od 2017 r. przy wsparciu konsorcjum CTT AGH oraz INNOAGH spółka celowa, w całej Uczelni udało się przeprowadzić 37 prac przed wdrożeniowych na łączną kwotę 1 700 tys. zł. powołano też 7 spółek spin-off.

Również od 2017 powołano do istnienia na całej uczelni sieć brokerów innowacji stanowiących pomost pomiędzy naukowcami a pracownikami CTT. Funkcję brokera innowacji na WIEiT pełni Pan dr hab. inż. Ernest Jamro.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Transferu Technologii, Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. oraz Okręg Małopolski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Wydarzenie wpisało się w obchody Światowego Dnia Własności Intelektualnej (IP Day) ustanowionego w 2000 r. Jego celem jest propagowanie roli i znaczenia własności intelektualnej dla działalności gospodarczej, rozwoju kultury jak i życia prywatnego.