11 maja odbyła się 60. Hutnicza Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH.

To bardzo ważne wydarzenie w działalności kół naukowych i okazja do prezentacji dorobku naukowego studentów. Referaty prezentowane były w 14 sekcjach tematycznych oraz ich podsekcjach.

Miło nam poinformować, że wśród laureatów znaleźli się także studenci naszego Wydziału.

W sekcji TELEKOMUNIKACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH:

(podsekcja 1)
I miejsce
Patryk Kawa, Arkadiusz Chudy „Konsola do gier gameKITten”
Celem projektu jest stworzenie konsoli do gier wideo wraz z kontrolerem. 

(podsekcja 2)
I miejsce
Jakub Bekier, Bartosz Rudnicki „Odbiornik DVB-S2”
Celem projektu jest stworzenie odbiornika sygnału DVB-S2, umożliwiającego odbiór zdjęć i innych
danych multimediów wykonanych przez satelity niskiej orbity okołoziemskiej (LEO).

(podsekcja 1)
II miejsce  
Łukasz Oszczypała, Karolina Głowińska „Inteligentny system monitorowania bezpiecznego snu dziecka”
Celem projektu jest opracowanie systemu umożliwiającego kontrolowanie stanu niemowlęcia
w trakcie snu. Do głównych elementów platformy będzie należeć czujnik poziomu głośności służący
do zaalarmowania opiekuna o płaczu dziecka po jego przebudzeniu. Dodatkowo, zostanie
przygotowany mechanizm monitorujący funkcje życiowe niemowlęcia w celu zapobiegania śmierci
łóżeczkowej.

(podsekcja 2)
II miejsce
Kamil Szczęch „Autonomiczny robot wykorzystujący system lokalizacji bezprzewodowej”
Celem projektu jest opracowanie i budowa autonomicznego robota który przy użyciu systemu
aktywnej lokalizacji bezprzewodowej, będzie się poruszał w wyznaczonej przestrzeni łącząc
optymalnie precyzję z szybkością jazdy.

(podsekcja 1)
III miejsce
Olga Siwak, Marek Kobosko „Algorytm umożliwiający prognozowanie wysokości ceny rynkowej kryptowalut”
Celem projektu jest implementacja algorytmu umożliwiającego prognozowanie wysokości ceny
rynkowej kryptowalut. Zaproponowany algorytm, bazować będzie na identyfikatorach cenowych, są
to wskaźniki wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji ceny kryptowalut na giełdach.

(podsekcja 2)
III miejsce
Maciej Kowalik, Patryk Krzywdziński „Ustalanie lokalizacji za pomocą zdjęć”
Celem projektu jest stworzenie programu lokalizującego miejsce na podstawie wykonanego zdjęcia
przy użyciu uczenia maszynowego. Do projektu wykorzystana zostanie sieć wyuczona do
rozpoznawania zdjęć, a następnie zostanie użyty tzw. “transfer learning”, aby dostosować go do
potrzeb projektu.

Studenci naszego Wydziału byli również współautorami kilku wyróżnionych prac w pozostałych sekcjach: Aeronautyki i Technologii Kosmicznych; Automatyki i Robotyki; Energetyki, Techniki Cieplnej i Elektromobliności; Informatyki  czy Informatyki Stosowanej.

W trakcie konferencji miało również miejsce uhonorowanie osób działających na rzecz ruchu naukowego.

Miło nam poinformować, że opiekun Koła Naukowego „Telephoners” dr hab. inż. Marek Natkaniec, prof. AGH otrzymał od JM Rektora AGH dyplom za wyjątkowe zaangażowanie i pracę na rzecz studenckiego ruchu naukowego w Akademii Górniczo-Hutniczej.

W ostatnich kilkunastu latach Pan Profesor był opiekunem naukowym ponad 200 referatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych. Od wielu lat pełni również funkcję koordynatora sekcji Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych.
Dr hab. inż. Marek Natkaniec, prof. AGH umożliwił studentom realizację unikalnych projektów, związanych z takimi dziedzinami jak telekomunikacja, informatyka i elektronika, które swoją tematyką i zakresem daleko wykraczały poza program studiów, a także zapewnił studentom odpowiednie możliwości rozwoju własnych zainteresowań. Prace te zostały wielokrotnie docenione zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Członkowie Koła Naukowego Telephoners pod jego opieką pomagali również w wykonaniu dużych projektów realizowanych w AGH takich jak: E-moto AGH, AGH Racing i AGH Solar Plane.

Składamy serdeczne gratulacje!