Pod koniec listopada w niezwykle uroczystej atmosferze zgromadziliśmy się w Auli AGH by świętować Graduację Absolwentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Absolwentów Wydziału Zarządzania.

Uroczystość prowadził Pan Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń. Pan Prorektor powitał absolwentów WIEiT WZ wraz z przybyłymi rodzinami i bliskimi oraz przedstawicieli władz dziekańskich i serdecznie pogratulował zwieńczenie wysiłków dyplomem. W swoim wystąpieniu podkreślił, że tradycje tego typu uroczystości wywodzą się już ze średniowiecza.

Jesteśmy wyjątkową wspólnotą

Zgodnie ze średniowieczną definicją Uniwersytet to wspólnota nauczających i uczących się. AGH jako uczelnia z tradycjami obejmuje całe pokolenia nauczycieli akademickich oraz wychowanków. Wielu z nich wiąże się z Alma Mater na długie dziesięciolecia. Utrzymanie łączności z macierzystą uczelnią zawsze było bardzo potrzebne  świadczy o tym choćby fakt, że Stowarzyszenie Wychowanków AGH jako jedna z najstarszych organizacji uczelnianych w Polsce działa od ponad 75 lat[i].

Pozostańmy w kontakcie

AGH proponuje różne sposoby na pielęgnowanie więzi. Zapisanie się do eKsięgi- platformy za pośrednictwem, której otrzymują oferty skierowane do absolwentów.

Klub Absolwentów AGH – I, II, III stopnia i absolwentów studiów podyplomowych. Gwarantuje zniżki i przywileje oraz newsletter AGH z bieżącymi informacjami na temat wydarzeń i osiągnięć.

Pan Rektor wyraził nadzieję, że sformułowanie „Jestem z AGH” pozostanie dla uczestników uroczystości ważnym elementem samoidentyfikacji i powodem do dumy oraz, że dyplom AGH będzie sprzyjał w podejmowaniu aktywności zawodowej.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Rektor podkreślił, że „drzwi Akademii” są i będą otwarte dla absolwentów Uczelni, złożył życzenia sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym jak i niegasnącej pasji poznawania.

Nic dwa razy się nie zdarza

Pan Prodziekan ds. Kształcenia WIEiT dr inż. Jacek Kołodziej podkreślił, że w życiu bardzo dużą wartość przykłada się do celebrowania rozpoczęcia choćby np. etapu studiów. Równie ważne jest jednak byśmy popatrzyli na to, co udało nam się osiągnąć. Nawiązał do okresu studiowania, kiedy to na zajęciach podkreślał wielokrotnie, że inżynier powinien szukać dróg na skróty, bo tego oczekuje świat – maksymalizacja efektów przy jednocześnie małym wysiłku maszyn, urządzeń czy energii. Z kolei magister ma wyznaczać nowe kierunki. Będąc absolwentem tego Wydziału zdaje sobie sprawę, że nie były to studia łatwe, wyraził jednak nadzieję, że zdobyta tu wiedza i doświadczenie pozwala realizować Absolwentom nie tylko swoje pasje czy marzenia, ale też godnie żyć pracować i dalej się rozwijać.

Używając języka technicznego podkreślił, że przed Absolwentami jest teraz jeden z ważniejszych projektów – sprawdzian z tego co wynieśli z AGH, tego jak to zaimplementują, a następnie będą walidować.

Na koniec składając serdeczne gratulacje zacytował fragment wiersza Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”.

Zgromadzeni w auli Absolwentki i Absolwenci otrzymali z rąk Pana Prorektora oraz przedstawiciela władz dziekańskich listy gratulacyjne. Wysłuchali także przemowy przedstawicielki Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH Kingi Kamoli. Wykład motywacyjny wygłosiła Pani Paulina Świątańska, absolwentka WZ, przewodnicząca WRSS w latach 2019-2021.

Uroczystość zwieńczyły wspólne pamiątkowe zdjęcia.

[i] Organizuje okolicznościowe spotkania, zjazdy absolwentów oraz wyjątkową uroczystość powtórnej immatrykulacji po 50 latach od rozpoczęcia studiów, co jest unikalne w świecie akademickim

Fot. Aleksandra Barnaś, KSAF