Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Prof. Janusza Filipiaka naukowca, informatyka, przedsiębiorcy, nauczyciela akademickiego, działacza sportowego i naszego Kolegi.

Janusz Filipiak urodził się 3 sierpnia 1952 roku w Bydgoszczy.

W 1976 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH otrzymując Medal Stanisława Staszica dla najlepszego absolwenta.

W 1976 roku rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki i Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. Zdobywał kolejne stopnie naukowe, a w roku 1991 otrzymał z rąk prezydenta nominację profesorską.

W latach 1991–1998 był kierownikiem Katedry Telekomunikacji na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH.

W 1993 r. założył firmę Comarch – dostawcę rozwiązań informatycznych i jedną z największych firm informatycznych w Europie, realizującą projekty dla czołowych przedsiębiorstw w Polsce i na świecie w najważniejszych sektorach gospodarki, m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usługach, teleinformatyki w administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarchu skorzystało ponad kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw, w przeszło 100 krajach na 6 kontynentach.

Z AGH był związany do 31 marca 2006 roku.

Autor ponad 100 publikacji naukowych i sześciu książek z zakresu teleinformatyki, w tym: “Modelling and Control of Dynamic Flows in Communications Networks” (Springer Verlag, 1988) oraz “Real Time Network Management” (North Holland, 1991).

Jego publikacje były publikowane w wielu znanych na całym świecie czasopismach specjalistycznych, m.in. „IEEE Transactions on Communications”, „IEEE Journal on Selected Areas in Communications” czy „Operations Research”. Był wydawcą „Telecommunication Services for Developing Economies” (Elsevier, 1991).

Pracował w laboratoriach CNET France Telecom w Paryżu i na uniwersytecie w Adelaide w Australii, gdzie pełnił funkcję dyrektora Centrum Badań Ruchu Telekomunikacyjnego. Prowadził projekty badawcze w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Ukończył szkolenie menedżerskie w Japonii.

Był wielkim pasjonatem piłki nożnej. Od 2004 roku był prezesem zarządu sportowej spółki akcyjnej MKS Cracovia, tworzonej przez ten klub sportowy i miasto Kraków.

W 2015 roku został ekspertem powołanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Narodowej Rady Rozwoju w sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość”.

W latach 2019–2020 był Przewodniczącym Rady Uczelni AGH.

W 2004 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju telekomunikacji i teleinformatyki, a w 2012 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej. W 2016 roku Prezydent Andrzej Duda wyróżnił Janusza Filipiaka za szczególne zasługi dla polskiej przedsiębiorczości, przyznając mu Indywidualną Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.

Społeczność Instytutu Telekomunikacji AGH podkreśla, że śp. Prof. Janusz Filipiak  z zaangażowaniem pomagał w działalności naukowej i dydaktycznej. Wspierał  studentów w trakcie nauki, a w Comarchu umożliwiał im stawianie pierwszych kroków w życiu zawodowym. Wielu z nich przejęło ducha przedsiębiorczości, zajmuje wysokie stanowiska menedżerskie i kieruje wiodącymi firmami informatycznymi.

Odeszła szczególna postać, wyjątkowy umysł i wizjoner, który w niepowtarzalny sposób zasłużył się dla rozwoju polskiego przemysłu informatycznego.


Społeczność Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji składa rodzinie i bliskim najszczersze kondolencje.