Składamy serdeczne gratulacje firmie WIDMO Spectral Technologies, która otrzymała ostatnio Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. Przedstawiciele spółki odebrali z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy statuetkę dla najlepszej polskiej firmy w kategorii Startup_PL.

Jest nam niezmiernie miło tym bardziej, że współzałożycielem firmy i pomysłodawcą technologii SGPR[i] jest dr hab. Andrzej Kułak, przez lata związany z Instytutem Elektroniki. Ten uznany naukowiec zajmuje się propagacją fal radiowych w zakresie skrajnie niskich częstotliwości, rezonans Schumanna, elektroniką wysokich częstotliwości, relatywistyką i radioastronomią. W 4-osobowym zespole TECHNOLOGY firmy WIDMO działa także nasz pracownik dr hab. inż. Cezary Worek, który w swojej pracy naukowej i zawodowej koncentruje się na rozwoju sprzętu elektronicznego, obwodach RF, systemach wbudowanych i specjalistycznych zasilaczach. Kieruje także laboratorium zajmującym się badaniami kompatybilności elektromagnetycznej.

Firma WIDMO Spectral Technologies, jako jedyna spółka z Polski, zdobyła także ostatnio dofinansowanie z prestiżowego unijnego programu EIC Accelerator. Otrzyma ponad 5,5 mln euro na rozwój rozwiązania WIDMO Cities – podziemnego skanowania całych miast.

Jak podkreśla Mirosław Trześniowski, prezes WIDMO Spectral Technologies: „Dzięki skanowaniu terenów całych miast na zasadzie podobnej do Google Street View  – ale przy użyciu georadaru spektralnego opartego na technologii SGPR – WIDMO Cities zapewni dostęp do bardzo precyzyjnych, a jednocześnie tanich informacji o budowie geologicznej gruntów oraz lokalizacji infrastruktury podziemnej i mediów. Informacje te będą mogły być wykorzystywane w celu określenia dokładnej lokalizacji rur gazowych, dróg wodnych czy kabli elektrycznych na etapie planowania projektu, a także w celu ustalenia profilu geologicznego i rozpoznania możliwych zagrożeń. Dysponowanie tak dokładnymi informacjami pozwoli nie tylko znacznie obniżyć koszty i przyspieszyć czas realizacji przedsięwzięć budowlanych, ale też ułatwi proces zarządzania infrastrukturą i znacząco zmniejszy ryzyko związane z geozagrożeniami”.

Mimo iż ludzkość coraz śmielej marzy o eksploracji kosmosu, to wciąż to, co kryje się zaledwie kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów pod naszymi stopami, pozostaje nieraz wielką niewiadomą. Brak pełnej wiedzy na temat tego, jakie obiekty znajdują się pod powierzchnią, a także jaka jest struktura geologiczna gruntu, bywa poważnym problemem nie tylko w odniesieniu do utrzymania infrastruktury czy prowadzenia projektów budowlanych w miastach. Stanowi to też poważne wyzwanie m.in. w górnictwie, budownictwie dróg i mostów, a także inżynierii i ochronie środowiska czy archeologii na całym świecie. Wykrywanie podziemnych obiektów, złóż, wód gruntowych, pustek czy innych geozagrożeń – to tylko przykłady możliwości wykorzystania technologii SGPR.

Zespół WIDMO tworzy blisko 30 niezwykle doświadczonych ekspertów, zarówno w obszarze strategicznym, jak i technologicznym; naukowców i inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w astrofizyce i elektronice, wykorzystywanym do rozwiązywania najtrudniejszych problemów naukowych i przemysłowych, a także geofizyków i geologów, posiadających wysoką wiedzę specjalistyczną w zakresie prowadzenia i nadzorowania projektów z zakresu budownictwa, górnictwa oraz w sektorze ropy i gazu.

Składamy serdeczne gratulacje!

Opracowano na podstawie:
https://ec.europa.eu/newsroom/eismea

https://businessinsider.com.pl/biznes/bruksela-i-globalny-gigant-zainteresowani-pomyslem-polskiej-firmy-widmo

Fot. kjpargeter (Freepik)

[i] Georadar spektralny (SGPR) wykorzystuje falę ciągłą modulowaną w szerokim zakresie częstotliwości, dzięki czemu otrzymuje się hiperspektralny obraz tego, co znajduje się pod badaną powierzchnią. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Do analizy informacji rejestrowanych przez urządzenie służy autorskie, wysoko zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję.