Niedawno rozstrzygnięto 5 edycję Programu ULAM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Jednym z beneficjentów jest pochodzący z Pakistanu dr Sohaib Manzoor. Pan Manzoor będzie kontynuował swoją karierę naukową przez 24 miesiące w Instytucie Telekomunikacji w ramach projektu „Optymalizacja i ocena wydajności protokołów w sieciach przewodowych i bezprzewodowych sterowanych programowo”. Celem badawczym projektu jest opracowanie rozwiązań pozwalających na minimalizację opóźnień i zwiększenie wydajności transmisji w sieciach bezprzewodowych i przewodowych działających w oparciu o koncepcję sieci definiowanych programowo. Jednym z zadań jest opracowanie mechanizmów uczenia maszynowego wspierających procesy podejmowania decyzji w zakresie  kolejkowania i szeregowania pakietów, a także wyboru trasy dla poszczególnych przepływów.

Dr Sohaib Manzoor związany jest z Mirpur University of Science and Technology (MUST). Jest autorem 25 artykułów opublikowanych w wiodących czasopismach i prezentowanych na międzynarodowych konferencjach.

Opiekunem naukowym będzie Pan dr hab. inż. Jerzy Domżał, prof. AGH.

To była piąta edycja programu Ulam. Do systemu teleinformatycznego Agencji spłynęło 209 aplikacji z czego do programu zakwalifikowało się 61 osób.

Jak podkreśla Pan dr Dawid Kostecki, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Program Ulam NAWA to katalizator mobilności akademickiej w Polsce. Od pięciu lat daje zagranicznym naukowcom możliwość współpracy z polskimi badaczami i ekspertami.

Program Ulam NAWA skierowany jest do naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Ich obecność ma na celu wzmocnienie potencjału polskich jednostek i włączenie się w prowadzone w nich działalności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

W ramach programu Ulam NAWA możliwe są przyjazdy, których celem jest:

– prowadzenie badań naukowych
– odbycie stażu podoktorskiego
– pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Pobyt trwa od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 tys. zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Opracowano na podstawie ARTYKUŁ