Dziś rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia. Wieloetapowy proces kwalifikacji na studia potrwa do 18 lutego.

Proces rekrutacji jest podzielony na następujące etapy:

  1. złożenie w systemie e-rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji
  2. uiszczenie opłaty rekrutacyjnej (100 zł za każdą deklarację)
  3. wstępna kwalifikacja kandydatów
  4. przyjmowanie podań o przyjęcie na studia
  5. dokonywanie wpisu na listę studentów

Terminy poszczególnych etapów są zależne od trybu studiów i aktualnego cyklu dlatego warto zapoznać się z szczegółowym harmonogramem dostępnym TUTAJ.

W tym roku na kandydatów zainteresowanych studiami na WIEiT czeka:

50 miejsc na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (stacjonarne). Studenci będą mieli tu do wyboru ścieżkę dyplomowania systemy wbudowane, gdzie będę mogli ugruntować wiedzę i umiejętności projektowania systemów elektronicznych, w tym:  testowania i niezawodności, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego, architektury komputerów, sprzętowej akceleracji obliczeń, systemów SoC, systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, systemów łączności, a także modelowania układów mieszanych analogowo-cyfrowych, także w postaci scalonej ASIC.

100 miejsc na kierunku Informatyka (stacjonarne). Do wyboru będą możliwe specjalności: grafika komputerowa lub inżynieria oprogramowania i systemów. Kierunek dla osób, które chcę poznać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków.

24 miejsca na kierunku Informatyka – Data Science  (stacjonarne). Absolwenci studiów posiadają wiedzę z zakresu analizowania danych, metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz projektowania i realizacji systemów informatycznych opartych na danych. Studia zapewniają zdobycie kompetencji m.in. w zakresie metod eksploracji danych, statystycznego uczenia maszynowego, sieci neuronowych oraz algorytmów przetwarzania i rozumienia języka naturalnego.

70 miejsc na kierunku Teleinformatyka (stacjonarne). Stała współpraca z przedsiębiorstwami z branży telekomunikacyjnej w zakresie modyfikacji oraz unowocześniania zajęć dydaktycznych sprawia, że absolwenci kierunku Teleinformatyka są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych, producentów oprogramowania dla sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych.

Wszyscy kandydaci na studia II stopnia prowadzone przez Wydział IEiT przystępują do egzaminu wstępnego, a o dokładnej dacie, miejscu egzaminu, zostaną indywidualnie powiadomieni za pośrednictwem systemu e-Rekrutacja.

Życzymy powodzenia i zapraszamy na WIEiT!

studiuj na wieit