Pod koniec grudnia rozstrzygnięto konkurs na „Grant Rektora”.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród zwycięskich projektów znalazł się opracowany przez Koło Naukowe Przetwarzania Sygnałów Spectrum projekt „E-Moto AGH MotoStudent – Smart Systems”. Powyższa realizacja została zaliczona do grupy strategicznych. Za projekty strategiczne uznaje się projekty, których efekty będą widoczne w długim horyzoncie czasowym; projekty rokujące gwarantowanym sukcesem naukowym/konstrukcyjnym i tym samym stanowiącym promocję Uczelni.

„Spectrum” jest częścią zespołu E-Moto AGH zrzeszającego 3 Koła Naukowe: Spectrum, Mechaników i proMOTOR. Celem zespołu w tym sezonie jest ukończenie projektu elektrycznego motocykla torowego, który będzie stawiał czoła innym konstrukcjom studenckim podczas najbardziej prestiżowych zawodów studenckich MotoStudent 2022–2023, organizowanych pod patronatem MotoGP. Opracowano już pierwszy model jednośladu, który spełnia przyjęte założenia projektowe. Prowadzone są obecnie prace nad optymalizacją konstrukcji mechanicznej oraz zaprojektowaniem i wykonaniem części elektronicznej.

W kolejnych etapach są:

– opracowanie specyfikacji pakietu baterii oraz dokumentacji technicznej motocykla,

– opracowanie systemu wbudowanego ze zintegrowanymi wyświetlaczami,

– opracowanie biznesplanu oraz planu marketingowego.

Szczególnie wymagającym będzie dostosowanie procesu technologicznego wytworzenia poszczególnych komponentów motocykla do oczekiwanych rezultatów. Przykładowo niezwykle zaawansowanym procesem będzie gięcie rur tytanowych, gdyż wymaga odpowiedniego nagrzania materiału.

W czerwcu zostaną przeprowadzone testy układu napędowego oraz własności wytrzymałościowych powstałej konstrukcji mechanicznej. Finał zawodów, będący sprawdzeniem osiągów powstałej konstrukcji na torze odbędzie się jesienią tego roku. 

Komisja konkursowa wyróżniła także projekt „Spectrum Drones 2023” (grant podstawowy). Dofinansowanie wesprze rozwój zbudowanego przez studentów drona do zbierania danych telemetrycznych. Podczas ostatnich testów sieci neuronowych twórcy drona szukali odpowiedzi na to jak przeciwdziałać warunkom atmosferycznym w trakcie lotu oraz testowali komunikację zarówno z operatorem na ziemi jak i z API webowym. Głównym założeniem jest aby wykorzystując projektowane i wykonywane przez twórców układy scalone, oraz wiedzę z zakresu ogólnej elektroniki i programowania systemów embedded odczytywać z jak największą precyzją parametry statku, później zebrane dane telemetryczne po wnikliwej analizie zostaną podzielone na zbiory treningowe i testowe wykorzystywane do trenowania projektowanej przez nas sieci neuronowej odpowiedzialnej za kompensację warunków atmosferycznych w jakich lata aktualnie quadcopter.

Serdecznie gratulujemy studentom zaangażowanym w prace przy wspomnianych projektach i życzymy dalszych sukcesów!

Celem konkursu Grant Rektora jest wspieranie studentów AGH w rozwoju praktycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności, a przez to podnoszenie ich kwalifikacji, poprzez zaangażowanie w opracowywanie rozwiązań twórczych, prac perspektywicznych, koncepcji i projektów o charakterze naukowym oraz czynny udział w procesie rozwoju Uczelni. Konkurs był skierowany do Studenckich Kół Naukowych zarejestrowanych w AGH. Środki na realizację konkursu pochodzą z subwencji w ramach środków przyznanych w AGH na studencką działalność naukową, kulturalną i sportową. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest pozyskanie środków finansowych zewnętrznych na poziomie nie mniejszym niż 30% wartości całego projektu.

LISTA GRANTÓW STRATEGICZNYCH

LISTA GRANTÓW PODSTAWOWYCH

eMotoGrant

Fot. KSAF, P. Major i M. Jasienkow