Niezależne Zrzeszenie Studentów przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego zaprasza młodych naukowców i działaczy do podzielenia się swoimi osiągnięciami natury naukowej, społecznej czy artystycznej oraz rywalizacji o Studenckiego Nobla.
Studencki Nobel jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką.

W tym roku konkurs podzielony jest na 9 następujących kategorii:

– Nauki techniczne

– Sztuka

– Dziennikarstwo i literatura

– Nauki przyrodnicze i energetyka

– Fizyka i astronomia

– Medycyna i farmacja

– Nauki społeczne

– Nauki ekonomiczne

– Działalność społeczna

Nagrody

Zwycięzcy otrzymają ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego nagrody ogólne o łącznej wartości 50 000 zł oraz nagrodę specjalną związaną z działaniami 3W w wysokości 5 000 zł! Dodatkowo, jest to szansa na wyróżnienie się na rynku pracy i zbudowania sieci networkingowej z innymi uzdolnionymi studentami z całej Polski.

Etapy konkursu

Pierwszy etap konkursu potrwa do 31 marca 2023 roku. Chętni mogą zarejestrować się poprzez stronę internetową https://www.studenckinobel.info/. W kolejnych etapach konkursu uczestnicy i uczestniczki po ocenie przesłanej dokumentacji, są zobowiązani do przesłania autoprezentacji. Zwieńczeniem konkursu jest Gala Finałowa, na której uczestnicy będą mieli okazję poznać się, wymienić doświadczeniami i nawiązać współpracę na polu naukowym, artystycznym, a także społecznym.

Aby aplikować na Studenckiego Nobla 2023, wystarczy wejść na i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 31 marca 2023 r.

Zachęcamy do zaobserwowania social mediów projektu.