Ostatni cykl rekrutacyjny

Przypominamy że od 29 sierpnia można po raz ostatni zadeklarować przystąpienie do kwalifikacji na studia.

Ostatnie wolne miejsca czekają na zainteresowanych:

Cyberbezpieczeństem (stacjonarne I stopnia)

Elektroniką (stacjonarne I stopnia)

Elektroniką i Telekomunikacją (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

Electronics and Telecommunications (stacjonarne I stopnia)

Informatyką-Data Science (stacjonarne II stopnia)

Nowoczesnymi Technologiami w Kryminalistyce (stacjonarne I stopnia)

Teleinformatyką (stacjonarne I stopnia)

Rekrutacja na Informatykę (stacjonarne I stopnia) została już zamknięta.

Czas na złożenie deklaracji w systemie w przypadku studiów I stopnia stacjonarnych jest do 12 września, do 13 września dla niestacjonarnych i do 14 września dla studiów II stopnia.

robot pepper wiet

Przypominamy, że w wyniku oceny jakości działalności naukowej Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało kategorię A dla dyscyplin „Informatyka Techniczna i Telekomunikacja” oraz „Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika”.

Od początku swego istnienia Wydział jest wiodącym ośrodkiem badań w obszarze Informatyki, które obecnie są klasyfikowane jako prace w dziedzinie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Znaczący wkład pracowników Wydziału do dyscypliny Informatyka zaowocował uzyskaniem wysokiej kategorii B+.

Ocenę działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki za lata 2017-2020. Wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników aktywnych naukowo w ocenianych dyscyplinach.

Kierunki: Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja, Electronics and Telecommunications, Informatyka oraz Teleinformatyka otrzymały wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2019 roku.

Z kolei w rankingu kierunków technicznych „Perspektywy 2022″ Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka znalazły się na drugim miejscu.

Dołącz do wyjątkowej społeczności i #praktykujIT!