Trwa Nabór Wniosków do programu stypendialno-stażowego Rezonatory, który po raz trzeci organizowany jest przez Fundację Candela candela.org.pl/rezonatory
 
O Rezonatorach 
Projekt Rezonatory to inicjatywa Fundacji Candela, w ramach której przyznawane są Stypendia (w edycji 2024 o wartości 8500 złotych) na zrealizowanie stażu wakacyjnego w innym mieście niż miejsce obecnych studiów. Nasze stypendia wspierają mobilność krajową, dają szansę na eksplorację nowych miejsc, rozwój zawodowy oraz zapewniają wsparcie finansowe na czas odbywania stażu.
 
Gdzie można odbyć staż?
Do tegorocznej edycji zaprosiliśmy łącznie 7 Opiekunów Stażu z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocławskiej, Politechnika Warszawskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki.
 
Jak przystąpić do programu?
Wystarczy wziąć udział w otwartym konkursie, poprzez złożenie Wniosku oraz wskazanie preferowanych Opiekunów Stażu. Do wniosku załącza się CV, dwa wybranego przez siebie raportu z pracowni, oraz uzasadnienie wyboru danego Opiekuna. 
 
Terminy, które warto znać:
Nabór wniosków trwa do 27 lutego 2024 roku.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 3 kwietnia 2024.
Odbycie stażu planowane jest na okres wakacji 2024.