Zasoby laboratoriów Instytutu Elektroniki w ostatnim czasie wzbogaciły się o laserowy system LPKF ProtoLaser U4.

Ważące blisko tonę urządzenie specjalizuje się w wykonywaniu płytek drukowanych, które znaleźć można we wszelkich urządzeniach elektronicznych. Od elektronicznych zegarków, kalkulatorów, komputerów ogólnego przeznaczenia, komputerów, elektronicznych urządzeń komunikacyjnych czy wojskowych systemów uzbrojenia.

ProtoLaser U4 wykorzystuje laser naprowadzany optycznie o długości fali 355 nm[i] w widmie UV, który zapewnia wysoką rozdzielczość obróbki obwodów drukowanych. Urządzenie to umożliwia wygodną i precyzyjną obróbkę wielu grup materiałów bez dodatkowych narzędzi czy odczynników chemicznych.

Przez 5 dni trwał proces montażu, konfiguracji oraz przeszkolenie grupy pracowników z Instytutu Elektroniki w obsłudze tego niezwykle zaawansowanego urządzenia.

Zakupione urządzenie cechuje się niezwykłą precyzją i pozwoli pracować na specjalistycznych podłożach i w coraz mniejszych wymiarach. Dzięki niemu naukowe projekty przejdą na wyższy poziom szczegółowości i precyzji.

To ważny dzień w szczególności dla Zespołu Techniki Mikrofalowej i Elektroniki Wielkiej Częstotliwości działającego w strukturach Instytutu.

Jak podkreśla dr hab. inż. Jakub Sorocki, prof. AGH zakupione urządzenie pozwoli przede wszystkim zastąpić dotychczasową metodę wytwarznia płytek drukowanych. ProtoLaser pozwala na większą rozdzielczość i dokładność wykonania obwodów elektronicznych, które w przypadku obwodów mikrofalowych mają bardzo małe wymiary. Dzięki temu będą mogli opracowywać układy mikrofalowe działające w paśmie nawet do 100 GHz.

Przykładowo – szybszy internet wymaga realizacji komunikacji radiowej na wyższej częstotliwości stąd tendencja żeby przesuwać częstotliwości układów radiowych coraz bardziej w górę. Sieć 5G np. działa w obrębie 700 MHz-26GHz

Proces drukowania płytki zajmuje ~1 godziny i poprzedzony jest kilkuetapowym procesem. Niemniej jednak zarówno oprogramowanie jak i urządzenie jest przyjazne w obsłudze i intuicyjne co niezwykle ułatwia i przyspiesza pracę.

Urządzenie tej generacji to prawdziwa gratka. Niewiele instytucji w Polsce może pochwalić się posiadaniem go w swoich zasobach.

Urządzenie zostało zakupione ze środków Instytutu oraz z programu IDUB.

[i] Nanometr – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Jest to jedna miliardowa metra, czyli jedna milionowa milimetra.