Instytut Elektroniki.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nazwa stanowiska: student/doktorant/stypendysta

Wymagania:

  • kontynuowane lub ukończone studia I lub II stopnia w dyscyplinie: elektronika, elektronika i telekomunikacja, fizyka, automatyka,
  • podstawowe doświadczenie w projektowaniu układów i systemów elektronicznych, programowaniu, technikach symulacyjnych i pomiarowych,
  • otwartość na zagadnienia interdyscyplinarne (elektronika-fizyka- metrologia),
  • zainteresowanie pracą konstruktorską i naukową,
  • otwartość na pracę w zespole, w tym stacjonarną pracę w laboratorium.

Opis zadań:

Poszukujemy osoby do pracy w projekcie „Algorytmy i rozwiązania sprzętowe dla synchronizacji i dystrybucji optycznych zegarów atomowych poprzez światłowodowe sieci telekomunikacyjne”. Projekt prowadzony jest wspólnie przez Instytut Elektroniki AGH i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Osoba otrzymująca stypendium będzie realizowała zadania projektowe i konstrukcyjne w budowie systemu dystrybucji sygnału optycznego zegara atomowego w światłowodowej sieci telekomunikacyjnej DWDM. Po okresie wstępnym zadania będą w miarę możliwości profilowane w kierunku uzdolnień stypendysty (układy elektroniczne, programowanie systemów wbudowanych, symulacja i analiza danych, aspekty fizyczne zagadnień zdalnej synchronizacji zegarów atomowych).

Szczegółowych informacji udziela dr hab. inż. Przemysław Krehlik, prof. AGH krehlik@agh.edu.pl

Typ konkursu: NCN OPUS

Termin składania ofert: 29.02.2024r do godz. 12:00.

Warunki zatrudnienia:

  • Data rozpoczęcia: 01.04.2024r.
  • Okres pracy przy projekcie: 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 28 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć drogą mailową  na adres krehlik@agh.edu.pl

następujące dokumenty:

1) życiorys

2) list motywacyjny

3) oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie