W rankingu „World’s TOP 2 proc. Scientists” – zestawieniu najczęściej cytowanych naukowców znalazło się kilkudziesięciu naukowców z AGH w tym również pracownicy z WIEiT. Ranking określany jest jako prestiżowa lista najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

Pierwsza lista ocenia całość dorobku naukowego – od początku kariery do 2021 r. – poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki wg indeksu bibliometrycznego uwzględniającego kryteria takie jak m.in. indeks Hirscha czy liczba cytowań.

W tym zestawieniu z naszego Wydziału znaleźli się:

Pani prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska (Instytut Elektroniki)
Pan prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski (Instytut Informatyki)
Pan prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek (Instytut Elektroniki)
Pan prof. dr hab. inż. Bogdan Kwolek (Instytut Informatyki)
Pani dr hab. Lidia Ogiela, prof. AGH (Instytut Informatyki)

Druga lista porządkuje autorów najczęściej cytowanych w minionym roku (tu: 2021).

W tym zestawieniu z naszego Wydziału znaleźli się:

Pan dr hab. inż. Artur Rydosz (Instytut Elektroniki)
Pan prof. dr hab. inż. Bogdan Kwolek (Instytut Informatyki)
Pan dr hab. inż. Maciej Malawski, prof. AGH (Instytut Informatyki)
Pani prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska (Instytut Elektroniki)
Pan prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski (Instytut Informatyki)
Pani dr hab. Lidia Ogiela, prof. AGH (Instytut Informatyki)

PEŁNA LISTA PRACOWNIKÓW Z AGH

Ranking przygotowywany jest przez Stanford University we współpracy z wydawnictwem „Elsevier”.

Więcej informacji o rankingu TUTAJ.

Gratulujemy naukowych sukcesów!