Instytut Elektroniki: Kierownik Projektu prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza

Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nazwa stanowiska: Stypendysta – Doktorant (1 etat)

Wymagania:

 • rozpoczęte kształcenie w Szkole Doktorskiej w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 • ukończone studia magisterskie na kierunku mechatronika, mechanika, elektronika lub pokrewne;
 • doświadczenie z zakresu wykorzystywania druku 3D takich jak fused filament fabrication, vat photopolymerisation, poly jet priting, binder jet printing etc.;
 • umiejętność wytwarzania obwodów z wykorzystaniem drukarek typu Aerosol Jet, wytwarzanie i modyfikacja tuszy do druku aerosolowego, badanie tuszy dostępnych komercyjnie;
 • zainteresowanie pracą naukową;
 • znajomość programów CAD;
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z elektroniką mikrofalową.

Opis zadań:

Poszukujemy osoby do pracy w projekcie „Wysokowydajne elementy układów front-end pracujące w zakresie fal milimetrowych wykonane z zastosowaniem technologii addytywnego oraz hybrydowego wytwarzania do zastosowań w systemach komunikacyjnych i czujnikowych nowej generacji.”. Osoba otrzymująca stypendium będzie brała udział w realizacji następujących zadań:

 • prowadzenie badań nad wykorzystaniem druku typu aerosol jet do realizacji układów mikrofalowych;
 • przygotowanie tuszy oraz opracowanie parametrów procesu oraz obróbki po drukowaniu;
 • opracowanie metod wydruku pasywnych obwodów mikrofalowych na powierzchniach niepłaskich;
 • opracowanie filamentów magneto-dielektrycznych do druku FDM;
 • weryfikacja i adaptacja układów na podstawie wymagań technicznych;
 • fabrykacja obwodów drukowany oraz elementów drukowanych 3D.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS

Termin składania ofert: do 25.11.2022, 23:59

Warunki zatrudnienia:

 • umowa: stypendialna, 4 500 PLN/m-c
 • data rozpoczęcia: grudzień 2022
 • okres pracy przy projekcie: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

Forma składania ofert: email

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć drogą e-mailową na adres jakub.sorocki@agh.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys,
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie