W dniu 18 lutego z okazji Dnia Nauki Polskiej w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której Minister Nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Wśród wyróżnionych znalazło się także dwóch przedstawicieli AGH w tym pan prof. dr hab. inż. Andrzej Kos związany z Instytutem Elektroniki.
Prof. Andrzej Kos otrzymał nagrodę za całokształt dorobku.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kos urodził się 28 października 1954 r. w Sosnowcu. W 1978 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem magistra inżyniera elektronika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. W tym samym roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Instytucie Elektroniki AGH. W 1983 r. uzyskał stopień doktora. W 1994 r. stopień doktora habilitowanego na Politechnice Łódzkiej. W 2001 r. tytuł profesora nauk technicznych. Od 1995 r. jest kierownikiem Zespołu Nano i Mikrosystemów. Prodziekan Wydziału w latach 2005-2008. Obecnie Członek Komisji Etyki Badań Naukowych AGH.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół warstwy fizycznej technologii informacyjnych, w szczególności projektowania niskoenergetycznych wbudowanych systemów scalonych analogowych i cyfrowych (w skali mikro i nano).

Od 1999 konsultant i recenzent projektów programów ramowych UE. Od 2008 r. wielokrotnie powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą. Kierował realizacją 18 projektów naukowo-badawczych i rozwojowych KBN, MNiSzW, NCBiR, NCN, NATO i UE (REA) oraz edukacyjnymi TEMPUS. Kierował pracami nad wdrożeniem autorskiej aparatury kontrolno-pomiarowej w przemyśle maszynowym (TAMEL Tarnów) oraz tabletu termicznego dla niewidomych, który zajął 6 miejsce w konkursie Polskiej Agencji Prasowej na 10 największych osiągnięć polskiej medycyny w 2012 r.

Prowadził wykłady jako profesor wizytujący w Wielkiej Brytanii i Belgii.

Zainicjowanie wspólnie z członkami Zespołu i doprowadzenie do utworzenia oddziału krakowskiego koncernu norweskiego ENERGY MICRO projektującego i wykonującego moduły scalone najnowszej generacji. Obecna nazwa koncernu to NORDIC SEMICONDUCTORS. Także SILICON CREATIONS, USA, o podobnym profilu. 

W oddziałach krakowskich znajdują zatrudnienie absolwenci polskich uczelni.

Prof. Kos był Konsultantem Komisji Europejskiej ds. priorytetów 6. Programu Ramowego oraz V-ce przewodniczącym konkursu Future and Emerging Technologies Komisji Europejskiej w programie Horizon 2020.

Jest koordynatorem trzech projektów ERASMUS+ z Francją (Paryż) i Belgią (Gandawa) i Grecją (Thessaloniki). Współzałożył ośrodek ADEC (Krajowe Centrum Projektowania Układów Scalonych, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka i Akademia Górniczo-Hutnicza).

Promotor 10 doktorów oraz ok. 300 inżynierów i magistrów.

Autor lub współautor ponad 330 publikacji, w tym czterech książek (jedna wydana w Wielkiej Brytanii). Współautor pięciu   patentów.  Edytor 4 wydawnictw. Autor 6 referatów zaproszonych w kraju i za granicą.

Współorganizator i kierownik Laboratorium projektowania systemów scalonych w Instytucie Elektroniki wyposażonego w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, pozwalające na wykonanie dowolnie skompilowanego projektu układu scalonego w dowolnej technice i technologii, w tym nanometrowej (Laboratorium mieści się w pawilonie C3, p. 513-513A).

Członek z wyboru Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN od 2003 r. Członek Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne ICSES, Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji MIXDES, Komitetu Naukowego Konferencji ELTE, Komitetu Programowego Krajowej Konferencji „Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim”, Komitetu Naukowego czasopisma „Mikroelektronika i Informatyka”, Sekcji Elektroniki Zespołu T11 KBN.

W obecnej chwili zespół prof. Kosa pracuje nad projektem i realizacją inteligentnego sterowania mobilnym robotem z wykorzystaniem światła widzialnego i podczerwieni, co stanowi tematykę rozpraw doktorskich jego podopiecznych – Ravi Raj’a (Indie) i Michaela Rajesh’a (Indie). Ponadto na ukończeniu są prace zmierzające do finalizacji mobilnego systemu do nawigacji osób niewidomych wewnątrz dużych budynków (doktorant Paweł Marzec). Prace prowadzone są przy współpracy z Ghent University i Aristotle University of Thessaloniki.

W bieżącym roku akademickim prowadzi 6 wykładów, laboratorium i seminarium.

Uhonorowany Medalem Stanisława Staszica dla najlepszego absolwenta AGH, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Rodzina: żona Małgosia, córka Monika i syn Tomek.

W czasie wolnym uprawia turystykę pieszą, lubi dobrą muzykę w tym jazz oraz interesuje się fotografią.

Prof. Andrzej Kos na tle wodospadu

Z AGH za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej wyróżniony został także Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak związany od początku swojej kariery zawodowej z Wydziałem Odlewnictwa.

Dzień Nauki Polskiej ustanowiono w 2020 r. Jest to okazja by w niezwykle podniosłej atmosferze i wyjątkowej oprawie docenić pracę i osiągnięcia polskich badaczy jak też upamiętnić osiągnięcia najwybitniejszych polskich uczonych, którzy na stałe wpisali się w historię nauki.

Dołączamy do serdecznych gratulacji i życzymy dużo satysfakcji z pracy oraz kolejnych sukcesów na polu badawczym jak i dydaktycznym!

Fot. źródło: https://www.gov.pl/web/nauka oraz materiały prywatne prof. A. Kosa.