Od lat jesteśmy świadkami jak nasza aktywność w coraz większym zakresie przenosi się do sieci. Rozrywka, edukacja, praca czy poważne transakcje płatnicze… Coraz większy odsetek osób korzysta z internetu nieustannie – potocznie mówiąc jest „cały czas online i bieżąco reaguje na wiadomości”. Szczególnie jest to widoczne u osób w wieku 18-24 lat, według komunikatu CBOS z 2021 r. jest to odsetek 77% (osób, które są cały czas online) do 22% (osoby uruchamiające aplikację internetową w konkretnym celu).[1]

Należy mieć jednak świadomość, że obecność w sieci może wiązać się z sytuacjami dla nas niebezpiecznymi (takimi jak fałszerstwa, wyłudzenia, hejt). Konsekwencje takich cyberprzestępstw są niezwykle szkodliwe zarówno dla indywidualnych odbiorców, ale także firm, organizacji i państw. Wcześniej cyberatak stanowił próbę wskazania niedoskonałości sieci lub po prostu był formą zabawy. Dziś przybrał niepokojące rozmiary określane wręcz cyberwojną i cyberterroryzmem.

Edukacja jest tutaj niezwykle istotna i każda inicjatywa na jej rzecz bardzo cenna.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Instytutem Telekomunikacji AGH zapraszają młodzież do udziału w konkursie na stworzenie aplikacji edukacyjnej w zakresie unikania zagrożeń w sieci.

W konkursie może wziąć udział osoba indywidualna lub zespół (istotne jest, by uczestnicy byli w wieku 15-20 lat). Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje i zasady udziału można znaleźć TUTAJ.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz możliwość bezpłatnego udziału w I edycji Konferencji Radiokomunikacji i Teleinformatyki organizowanej przez Instytut Telekomunikacji AGH.

Konkurs organizowany jest w ramach „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. Bezpieczny Kraków”.

cyberbezpieczenstwo wieit

Od roku akademickiego 2019/2020 na naszym Wydziale prowadzone są interdyscyplinarne studia na kierunku Cyberbezpieczeństwo. Nauki ścisłe uzupełniają się tutaj o elementy nauk społecznych. Są to studia dla osób chcących pracować m.in. jako: integratorzy technologii; administratorzy sieci komputerowych; specjaliści ds. bezpieczeństwa; audytorzy; analitycy i konsultanci ds. cyberbezpieczeństwa czy pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

Gratulujemy pierwszym absolwentom, którzy właśnie opuszczają nasze mury i życzymy powodzenia w branży, którą niewątpliwie czeka wiele wyzwań we współczesnym świecie.