W dniu 14 września w auli budynku D-6 zainaugurowano jesienne wydanie BEST Courses „Remember about cyberPROTECTION” współorganizowane przez organizację BEST AGH KRAKÓW. Jest nam ogromnie miło poinformować, że wydarzenie odbywa się pod Patronatem naszego Wydziału.

Podczas otwarcia Wydział reprezentował dr inż. Jacek Kołodziej Prodziekan ds. Kształcenia oraz dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. AGH zaangażowany w tworzenie treści programowej kursu. Dr inż. Jacek Kołodziej w swoim wystąpieniu serdecznie powitał uczestników kursu i wyraził uznanie, że są gotowi poświęcać swój wolny czas na zdobywanie wiedzy, a będą ją zdobywać od osób, dla których „Cyberbezpieczeństwo” to nie tylko praca, ale bardzo często także pasja. Podkreślił, że bezpieczeństwo cyfrowe jest ważne nie tylko w przypadku wielkich systemów, ale także małych urządzeń. Życząc owocnego czasu i pozytywnych wrażeń zachęcił do skorzystania z oferty AGH i WIEiT w zakresie rozwijania swoich kompetencji m.in. z zakresu Cyberbezpieczeństwa.

BEST Courses to jedne z największych projektów realizowanych na szczeblu międzynarodowym. Mają miejsce w czterech różnych sezonach: wiosna, lato, jesień oraz zima oraz są organizowane przez studentów dla studentów.

Do Krakowa przybyło 22 studentów z całej Europy. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz przedstawicieli firm. Z ramienia WIEiT w część merytoryczną zaangażowani są nasi pracownicy: dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. AGH, który był współodpowiedzialny za treść programową, poprowadzi również wykłady i zajęcia  takie jak „Cryptography Fundamentals, Key Management, and Emerging Trends” oraz warsztaty: „Linux Crash-Course”. Zajęcia poprowadzą ponadto dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH, dr inż. Andres Vejar, doktoranci mgr inż. Miłosz Stypiński i mgr inż. Wojciech Szczepanik jak i student Cyberbezpieczeństwa Tadeusz Wachowski (Przewodniczący KN ZeroDay). Przez sześć dni będziemy również gościć kursantów w naszych obiektach, gdzie odbywać się będzie zarówno część oficjalna jak i warsztaty.

W trakcie kursu zostanie omówiony szereg tematów, w tym: różne rodzaje zagrożeń, na jakie napotykają organizacje, kluczowe zasady bezpieczeństwa informacji i najlepsze praktyki w zakresie zabezpieczania zasobów cyfrowych. Uczestnicy przyjrzą się także różnym rodzajom ataków wykorzystywanych przez cyberprzestępców do infiltracji i naruszania systemów, a także narzędziom i technikom stosowanym przez specjalistów ds. bezpieczeństwa w celu zapobiegania tym atakom i łagodzenia ich skutków. Podczas trwania warsztatów studenci mają za zadanie przygotować projekt, którego obrona będzie formą zaliczenia kursu.

Kurs został objęty honorowym patronatem prof. dr. hab. inż. Rafała Dańko Prorektora ds. Studenckich, a także honorowym patronatem dr. inż. Jacka Kołodzieja Prodziekana ds
Kształcenia Wydziału Wydziału Informatyki, Elektroniki i
Telekomunikacji
.

Wydział od roku akademickiego 2019/2020 prowadzi studia na kierunku Cyberbezpieczeństwo. Podczas najbliższej rekrutacji na przełomie stycznia i lutego 2024 zostanie po raz pierwszy uruchomiona rekrutacja na drugi stopień.