W piątek 13 stycznia 2023 r. odbył się eBal organizowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów WIEiT. Wydarzenie zostało po raz trzeci wsparte organizacyjnie przez firmę Software Mansion. Organizatorzy dokładają starań by każdy eBal miał jakiś motyw przewodni – w tym roku były to klimaty Dalekiego Wschodu.

Jednym z punktów wydarzenia było ogłoszenie nominacji do Rektorskich Nagród Dydaktycznych. Jest to rodzaj plebiscytu, którego kapitułę stanowią studenci. Nominacja jest okazją do wyrażenia wdzięczności za trud wkładany w proces uczenia i rozwój studentów. W trakcie laudacji studenci podkreślali profesjonalizm dydaktyków, umiejętność przekazywania trudnych zagadnień w prosty i przyjazny dla odbiorcy sposób, a także wysoką kulturę osobistą czy empatię.

Z Instytutu Informatyki nominację otrzymał Pan dr inż. Marcin Łoś.

Praca badawcza Pana dr. Marcina Łosia skupia się na projektowaniu i implementacji symulacji procesów fizycznych opisanych przy użyciu równań różniczkowych cząstkowych. Łącząc tradycyjną Metodę Elementów Skończonych (FEM) i Analizę Izogeometryczną (iGA) z wydajnymi metodami obliczeniowymi (solwer zmiennokierunkowy ADS) oraz metodami stabilizacji wymaganymi przez niektóre problemy (izogeometryczna metoda minimalizacji residuum iGRM), stara się tworzyć wydajne, dokładne i stabilne symulacje rozmaitych ciągłych procesów, od transportu ciepła po przepływ cieczy (równania Naviera-Stokesa) i propagację fal elektromagnetycznych (równania Maxwella).

Pan doktor prowadzi przedmioty takie jak: Równania różniczkowe i różnicowe, Programowanie funkcyjne, Algorytmy grafowe, Systemy CAD/CAE, Symulacja procesów ciągłych i algorytmy adaptacyjne.

W przeszłości wykładał także Systemy operacyjne i Gramatyki grafowe.

Jak podkreśla Pan doktor „Większość przedmiotów, które prowadzę, mają w większym lub mniejszym stopniu korzenie matematyczne. W mojej opinii jest to jeden z głównych powodów ich atrakcyjności, niemniej z doświadczenia wiem, że zbyt duży nacisk na stricte matematyczne aspekty tych zagadnień niekoniecznie pomaga studentom w dobrym zrozumieniu tematu. Z drugiej strony skupienie się wyłącznie na praktycznych aspektach i traktowanie teorii stojącej za stworzonymi dzięki niej narzędziami jako czarnej skrzynki do której strach zaglądać może zostawić ich z płytkim, powierzchownym zrozumieniem. Wydaje mi się, że rozsądne zbalansowanie tych dwóch aspektów – teorii i praktyki – stanowi największe wyzwanie w nauczaniu większości prowadzonych przeze mnie przedmiotów.

Większość prowadzonych przeze mnie przedmiotów odbywa się na trzecim semestrze studiów pierwszego stopnia, a więc stosunkowo wcześnie. Osoby przychodzące na te zajęcia mają już pewne podstawy tak matematyczne, jak i informatyczne, które pozwalają zmierzyć się ze złożonymi, ciekawymi zagadnieniami i problemami, a zarazem są wciąż w etapie intensywnego rozwoju i „intelektualnej elastyczności”. Dzięki temu mogę mieć poczucie, że nasze interakcje podczas zajęć mają szansę w jakiś sposób wpłynąć długoterminowo na ich uczestników – kształtując ich podejście do problemów, czy też sposób myślenia o pewnych zjawiskach – nawet, jeśli sam temat zajęć nie będzie im w przyszłości potrzebny bezpośrednio”.

Z Instytutu Telekomunikacji nominację otrzymał
Pan dr hab. inż. Szymon Szott, prof. AGH.

Pan prof. Szymon Szott w swojej działalności naukowo-dydaktycznej interesuje się poprawą wydajności sieci bezprzewodowych (głównie Wi-Fi) i związaną z tym koordynacją w systemach rozproszonych.

Prowadzi przedmioty takie jak: Metody symulacyjne, Jakość obsługi w sieciach, Secure Communications Systems, Kierunki rozwoju telekomunikacji, Ewolucja sieci.

„Staram się tak zaangażować studentów, aby uczyli się z chęci zdobywania wiedzy, a nie dla samego zaliczenia przedmiotu. Najbardziej cenię oczywiście relacje ze studentami: zarówno w sprawach merytorycznych (mogąc sam nieraz się od nich uczyć) jak i w tematach związanych z życiem studenckim” – podkreśla Pan Profesor Szott.

Z Instytutu Elektroniki nominację otrzymał Pan dr inż. Zbigniew Szklarski.

Zainteresowania naukowe Pana dra. Szklarskiego obejmują fizykę półprzewodników. Jako pierwszy wprowadził do tematyki badań naukowych Wydziału zagadnienie sensorów gazowych.

Pan doktor prowadzi wykłady i ćwiczenia z fizyki.

Największym wyzwaniem w pracy ze studentami jest dla niego przekonanie do nie tylko biernego słuchania wykładów, ale czynnego w nich uczestnictwa. Stara się także by nie zniechęcić na zajęciach do przedmiotu uznawanego za trudny i niezrozumiały, ale wprost przeciwnie zaciekawić i pobudzić do logicznego myślenia.

Pan Doktor zapytany o to, co ceni najbardziej w pracy dydaktycznej przyznał, że: „Konieczność ciągłej pracy nad materiałami na wykłady i ćwiczenia – żaden rok nie jest taki sam. Za to największą frajdą jest takie docenienie przez studentów jak otrzymany od WRSS tytuł najlepszego Dydaktyka Instytutu Elektroniki, a także niespodziewane, a przesympatyczne spotkania ze byłymi studentami na eBalu!

Wszystkim nominowanym składamy serdeczne gratulacje.