Na stronie NCBiR w zakładce Sukcesy Beneficjentów ukazała się niedawno informacja na temat Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej ” (FCB) Pana dr. Krzysztofa Grochota (Instytut Elektroniki).

Realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Opracowanie nowych technologii przechowywania i przetwarzania informacji w oparciu o spin elektronu wzbudza szerokie zainteresowanie z punktu widzenia potencjalnych zastosowań w obszarze energooszczędnych pamięci elektronicznych wpisujących się w trend zielonej technologii informatycznej (Green IT). Praca doktorska dotyczyła badań nad cienko-warstwowymi heterostrukturami elektroniki spinowej (tzw. spintroniki) charakteryzujących się wysoką wydajnością generowania bezstratnych prądów spinowych. Z tego właśnie powodu wyniki uzyskane w ramach doktoratu są bardzo interesujące dla zastosowań w elektronice, w szczególności w technice komputerowej w zakresie przechowywania i przetwarzania informacji.

Podstawowym rezultatem badań pracy doktorskiej „Spinowa magnetorezystancja i spinowy efekt Halla w cienkowarstwowych układach hybrydowych: metal ciężki, ferromagnetyk, antyferromagnetyk” jest optymalizacja materiałowa układu wielowarstwowego pod kątem oddziaływań spinowo-orbitalnych oraz generowania spolaryzowanego spinowo prądu potrzebnego do wielostanowego przełączania magnetyzacji kodowanej cyfrowo w komórkach pamięci SOT-MRAM. Przykładem jest wspólna publikacja z firmą Singulus Technologies, opublikowana w IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 68, no. 12, 6379-6385 (2021), DOI: 10.1109/TED.2021.3122999 „Angular Harmonic Hall Voltage and Magnetoresistance Measurements of Pt/FeCoB and Pt-Ti/FeCoB Bilayers for Spin Hall Conductivity Determination”. Opublikowane w ramach doktoratu prace zostały zauważone w międzynarodowym środowisku spintronicznym i były wielokrotnie cytowane.

Podczas tegorocznej konferencji European Conference PHYSICS OF MAGNETISM Pan Krzysztof Grochot zdobył nagrodę za najlepszy poster ufundowaną przez Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej  Pana Krzysztofa Grochota miała miejsce 15.09.2023 r. w Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej.  Promotorzy pracy:
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH) oraz Pani prof. dr hab. Nika Spiridis (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN).

Składamy serdeczne gratulacje!

Opracowano na podstawie ARTYKUŁU