W dniach 17-25 listopada 2023 r. będzie miała miejsce kolejna edycja Święta Nauk Ścisłych AGH – Dni prof. Antoniego Hoborskiego. 

Prof. Antoni Hoborski – wybitny matematyk był pierwszym rektorem Akademii Górniczej (później AGH) w latach 1920-1922 i jednocześnie dziekanem pierwszego w AG Wydziału Górniczego. Jego działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna to wspaniały przykład idei łączenia podstawowych nauk ścisłych z aplikacyjnymi naukami technicznymi. 

Wydarzenie co roku obfituje w różnorodne aktywności o charakterze nie tylko edukacyjnym, ale też rozrywkowym.  

W programie m.in..:

  • Studencka Konferencja Naukowa „Elements”
  • Pokazy dla uczniów „Science show”
  • Studencka Konferencja Nauk Ścisłych
  • Studencki Turniej Naukowy Awantura o Naukę
  • Konferencja Dydaktyczna Nauczanie przedmiotów ścisłych
  • Koncert Melodie Nauki – Przeminęło z wiatrem
  • Turnieje gier, szachów i tenisa stołowego 

Rokrocznie podczas wydarzenia ma także miejsce uroczyste wręczenie: Nagrody im. prof. Antoniego Hoborskiego; Nagrody Artystyczna Gwiazda Hoborskiego; Medalu im. prof. Kazimierza Bartla. 24 listopada około godz. 13.30 odbędzie się symboliczne upamiętnienie ofiar akcji Sonderaktion Krakau. Pod pamiątkowymi tablicami w gmachu głównym zostaną wówczas złożone kwiaty. 

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji od lat wspiera organizację wydarzenia. 

Zapraszamy i polecamy!