4 Science Institute Sp. z o.o. oraz Patroni: PS IEEE, Centrum GovTech Polska, CERN, NCBR+ Sp. z o.o., Łukasiewicz – PIAP, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS oraz ELKApw wraz z Partnerami Biznesowymi: Intel Corporation, Samsung Electronics przy współudziale Partnerów Technologicznych: Billon, CISCO oraz Patronów Medialnych: Polskie Radio Trójka, Radio Gdańsk – działając wspólnie w celu umocnienia współpracy środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw, wspierania wyższej edukacji i promowania najlepszych absolwentów wyższych szkół technicznych, w tegorocznej edycji Konkursu Engineer 4 Science 2023 wyróżniła z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH następujące prace dyplomowe absolwentów studiów I stopnia naszego Wydziału:

I miejsce
„Aplikacja demonstrująca działanie modeli odpowiadających na pytania” Autorstwa: inż. Mykoli Haltiuka, inż. Piotra Zawiślana, inż. Jana Rajczyka, inż. Karola Szustakowskiego
PROMOTOR: dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl

Wyróżnienie I stopnia

„Implementation of a Machine Learning Algorithm for Data Rate Selection in IEEE 802.11ax Networks” Autorstwa: inż. Wojciecha Ciężobki, inż. Maksymiliana Wojnara, PROMOTOR: dr hab. inż. Szymon Szott, prof. AGH

Komisja Jurorska – pod przewodnictwem Koordynatora Konkursu dr inż. Sławomira Zielińskiego, w której skład wchodzili pracownicy Uczelni: dr inż. Łukasz Czekierda, dr inż. Ireneusz Brzozowski, dr inż. Piotr Dziurdzia, dr hab. inż. Katarzyna Kosek-Szott oraz przedstawiciele firmy Samsung Electronics: Oskar Olczak, Adam Fijakowski, kierowali się następującymi kryteriami: aktualność problemu, innowacyjność, pomysł na realizację tematu, wartość merytoryczna, poziom wykonania części praktycznej, możliwość wykorzystania w praktyce, jakość edytorska.

Składamy serdeczne gratulacje.

Zachęcamy do udziału on-line w Gali Finałowej Konkursu Engineer 4 Science 2023 w dniu 25.10.2023 g. 16:00 (środa) 

Link do wydarzenia

IEEE Gala rozdania nagród 2023
Attendee Password:  avWzpegj643 (should not be required)
Login: e-mail

Więcej o konkursie TUTAJ.