Zbliża się Finał Konkursu Konstrukcji Studenckich KOKOS, realizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.

13 maja w godzinach 10.00 – 16.00 na Miasteczku Studenckim AGH odbędzie się Pokaz Konstrukcji, podczas którego finaliści będą mieli możliwość pokazania przed publiką efektu swoich prac. Wydarzenie będzie odbywać się w formie pikniku i ma charakter otwarty. Podczas trwania Pokazu będzie miała miejsce Komisja Konkursowa, w której Finaliści przedstawią swoje konstrukcje przed 5 osobowym składem ekspertów z branży technicznej.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu, którzy zostaną ogłoszeni na Gali Finałowej mającej miejsce 14 maja. W ubiegłorocznej edycji wyróżniono przedstawiciel Uczelni z całej Polski w tym aż 3 z AGH.

Celem konkursu KOKOS jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej utalentowanych młodych konstruktorów, skonfrontowanie ich prac z wymagającym światem biznesu oraz pomoc w komercjalizacji projektów oraz pozyskaniu inwestorów.

Konkurs odbywa się w 7 kategoriach:

  • RAILWAY
  • VEHICLE
  • LIFE UPGRADE
  • ECOLOGY
  • SMART ROBOTS
  • JOKER
  • SKY

Pula nagród finansowych w konkursie wynosi 30 000 zł.

Dedykowane wydarzenie na Facebook.

Polecamy!