20 kwietnia w AGH świętowano 25 lat Programu Erasmus.
Obchody miały miejsce w Pawilonie U-2 w Centrum Dydaktyki. Uczestnicy mieli okazję poznać historię realizacji Programu w AGH, wysłuchać paneli prowadzonych przez Koordynatorów programu oraz stypendystów programu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji partnerskich z kilkunastu krajów.

Jednym z punktów programu było uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych na rzecz wymiany studentów i pracowników zagranicą.

Za wyjątkowe zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz programu Erasmus w AGH oraz za wkład w rozwój partnerstwa i współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego zagranicą została uhonorowana Pani dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy. Pani doktor pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Uczelniami Francuskimi zaś na naszym Wydziale jest Koordynatorką Programu Erasmus.

Aktualnie na naszym Wydziale realizuje studia około 130 studentów z zagranicy pochodzących z różnych krajów.

Składamy serdeczne gratulacje.

dr-Zabińska-Rakoczy
nagroda dla malgorzaty zabinskiej rakoczy