W dniu 5. października 2023 r. o godz. 9 społeczność Wydziału zgromadziła się w sali audytoryjnej budynku U2 by przywitać nowy rok akademicki.

Uroczystość w imieniu Dziekana Wydziału prof. dr. hab. inż. Sławomira Gruszczyńskiego prowadził Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Jacek Kołodziej. Na początku powitał serdecznie wszystkich zgromadzonych gości:

Przedstawiciela władz rektorskich prof. dr. hab. inż. Marka Gorgonia Prorektora ds. Nauki.

Przedstawicieli władz dziekańskich:

prof. dr hab. inż. Agnieszkę Kopię Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, dr hab. Barbarę Gonciarz, Dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. inż. Anetę Zimę, prof. AGH Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, dr. hab. inż. Jarosława Jakubskiego, prof. AGH Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Odlewnictwa, dr hab. Joannę Kulczycką Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania, dr. inż. Marka Gajęckiego Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Informatyki.

Przedstawicieli władz dziekańskich WIET:

dr. hab. inż. Piotra Pacynę Prodziekana ds. Ogólnych WIEiT, dr. hab. inż. Michała Wągrowskiego Prodziekana ds. Kształcenia WIEiT.

Dyrektorów Instytutów tworzących Wydział:  prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Winczę – Dyrektora Instytutu Elektroniki i dr. hab. inż. Jerzego Domżała, prof. AGH – Dyrektora Instytutu Telekomunikacji.

Panią Dyrektor Administracyjną WIEiT Iwonę Bukańską.

Profesorów, adiunktów, asystentów w szczególności prof. dr. hab. inż. Andrzeja Pacha – Prorektora ds. Nauki w latach 2016-2020 oraz dr. hab. inż. Pawła Kułakowskiego, prof. AGH, który przygotował wykład inauguracyjny.

Licznie przybyłych członków Rady Społecznej oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego:

Tadeusza Syryjczyka – byłego pracownika Instytutu Elektroniki, potem ministra przemysłu w latach 1989-2001 oraz posła w latach 1991-2001; Sławomira Kumkę Dyrektora, IBM Software Lab Poland; Andreas Glenza Prezesa Prevac sp. z o. o.; Adama Morończyka Dyrektora ds. Inżynieryjnych Woodward Poland Sp. z o.o.; Dominika Kanię Prezesa Zarządu, Woodward Poland Sp z o.o.; Tomasza Kutyłę Managera Działu Inżynieryjnego, Woodward Poland sp. z o. o.; Andrzeja Poślednika Prezesa Zakładu Systemów Komputerowych; Marka Zmudę Software Architect INTEL; Tomasza Nowaka, Director, Customer Delivery, Cisco Systems Poland Sp. z o. o.; Adama Tarnawskiego Prokurenta, Zakładu Systemów Komputerowych ZSK Sp. Z o.o.; Annę Curylo, HR Business Partner, ABB Corporate Technology Center in Krakow.

Przedstawicieli sponsorów nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową:

Macieja Sikorskiego Kierownika ds. Rozwoju Oprogramowania Wbudowanego, Koordynatora ds. Współpracy z Uczelniami NOKIA; Piotra Langera, Kierownika ds. Rozwoju Oprogramowania Wbudowanego, Koordynatora ds. Współpracy z AGH NOKIA; Rafała Wiendlochę Head of Site Operations Ericsson; Adama Gołdę i Pawła Kasperskiego z VTOOL SMART VERIFICATION; Tomasza Barszcza Chief Technical Officer w AMC TECH.

Powitał ciepło zgromadzonych licznie studentów I roku oraz przedstawicieli Wydziałowej Rady Samorządu Studentów w osobach Mateusza Jakubowskiego Zastępcy Przewodniczącej WRSS WIEiT oraz Bartosza Rzepkę Przewodniczącego WRSS Wydziału Informatyki, a także pracowniczki Dziekanatu.

Prof. Marek Gorgoń Prorektor ds. Nauki w swoim wystąpieniu pogratulował studentom determinacji w dążeniu do rozwoju i podjęciu decyzji o studiach. Studiach, które na pewno nie będą łatwe i lekkie, ale ostatecznie podjęty wysiłek da radość i satysfakcję.

Podkreślił, że Wydział jest silny i rozpoznawalny zarówno w AGH jak i w kraju. Jego absolwenci są wręcz rozchwytywani na rynku pracy jeszcze w trakcie studiów. Zwrócił uwagę na fakt, że bycie absolwentem AGH jest marką samą w sobie i warto to docenić.

Zachęcił by w trakcie studiów poza nauką czerpać z potencjału oferty AGH w zakresie różnych aktywności. Doświadczenia te dają to dużo radości i wspomnień – kultywowanych przez lata. Uczelnia przy pomocy różnych platform stara się również wspierać pielęgnowanie wypracowanych tu więzi, bo więzi raz tutaj zawarte zostają na całe życie.

Prodziekan ds. Ogólnych dr hab. inż. Piotr Pacyna, prof. AGH w swoim wystąpieniu podkreślał, że Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji jest jednostką rozpoznawalną zarówno w Polsce jak i na świecie oraz cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród młodych ludzi, ale także renomą w środowisku naukowym z uwagi na jakość badań naukowych jakie prowadzi.

Przedstawił również po krótce historię WIET, sięgającą roku 1952 r. kiedy to ponad 70 lat temu zaczęły formować się poszczególne katedry, tworzące dziś Instytuty Elektroniki oraz Telekomutacji.

Potencjał dydaktyczny WIET (120 osób), sprawia, że „na każdego pracownika przypada ok 13 studentów”. Jest to parametr unikalny w kraju i za granicą, dzięki któremu studenci mają znakomity dostęp do pracowników naukowych. Warunki do studiowania są bardzo dobre zarówno w kwestii infrastruktury, ale co najważniejsze kadry – osób o silnie zakorzenionej pasji, ciekawości rzeczy nowych i potrzebie ciągłego rozwoju. Dodał, że Wydział stara się śledzić trendy i nowinki w zakresie technologii informacyjnych, elektroniki, teleinformatyki i dziedzin pokrewnych, a treści programowe konsultowane są z Radą Społeczną – reprezentującą ekosystem IT w Małopolsce. Znaczna część pracowników tego ekosystemu to absolwenci AGH i absolwenci naszego Wydziału. Dzięki ich partnerskiej, przyjacielskiej postawie i wsparciu Wydział może  nie tylko definiować programy kształcenia, ale również przewidywać to, co będzie istotne w przyszłości. To sprawia, że WIET może szczycić się mianem lidera w branży IT nie tylko w zakresie kształcenia, ale również w zakresie badań podstawowych i stosowanych. Na zakończenie Prodziekan Pacyna przywołał symbolikę słowa inżynier, które w jez. łacińskim (ingenium) oznaczało pewną ponadnormatywną zdolność jeśli chodzi o tworzenie rzeczy nowych. Wyraził nadzieję, że z każdym dniem studenci będą się tacy właśnie stawali – zdolni do pracy twórczej, do projektowania i tworzenia czegoś nowego, że staną się architektami przyszłości.

Fot. Mariusz Bembenek

W kolejnym punkcie ceremonii kandydaci złożyli ślubowanie stając się pełnoprawnymi członkami społeczności AGH i WIEiT. Następnie do studentów swoje słowa skierował Zastępca Przewodniczącej WRSS WIEiT Pan Mateusz Jakubowski. Podkreślał, że to jeden z najlepszych okresów w ich życiu i studiują na jednej z najlepszych uczelni w Polsce, zaapelował by w trakcie studiów działać razem wspierać się i nie poddawać się niezdrowej rywalizacji. Zachęcił także, do aktywnego i mądrego korzystania z życia studenckiego i partycypowania w różnych organizacjach i projektach.

Żelaznym punktem każdej Inauguracji WIET jest wyróżnienie prac dyplomowych realizowanych w naszych Instytutach.

TEGOROCZNI LAUREACI NAGRODY DYREKTORA INSTYTUTU ELEKTRONIKI

I MIEJSCE

Jakub Zimnol „Realizacja procesora dydaktycznego w technologii FPGA”.
PROMOTOR: dr hab. inż. Paweł Russek, prof. AGH

II MIEJSCE
Krzysztof Kumka „Inteligentna obroża”. PROMOTOR: dr inż. Jacek Kołodziej

III MIEJSCE
Jakub Górnisiewicz „Kamizelka z sygnalizacją zmiany kierunku ruchu dla kierowcy hulajnogi elektrycznej”. PROMOTOR: dr hab. inż. Andrzej Brudnik, prof. AGH

WYRÓŻNIENIE

Damian Kosz „Metody dopasowania impedancji przetwornika piezoelektrycznego do zwiększenia skuteczności miniaturowych wszechkierunkowych źródeł dźwięku”.
PROMOTOR: dr inż. Bartłomiej Chojnacki

WYRÓŻNIENIE FIRMY WOODWARD

Piotr Duszkiewicz „Wybrane fragmenty elektroniczne sterowania mikrosatelitą”.
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Andrzej Kos

Sponsorami nagród były firmy Woodward, VTool Smart Verification i AMC Tech.

LAUREACI NAGRODY DYREKTORA INSTYTUTU TELEKOMUNIKACJI

I MIEJSCE

Wojciech Ciężobka, Maksymilian Wojnar „Implementation of a Machine Learning Algorithm for Data Rate Selection in IEEE 802.11ax Networks”.
PROMOTOR: dr hab. inż. Szymon Szott, prof. AGH

II MIEJSCE

Aleksandra Mardaus „Porównanie otwartych implementacji sterowników SDN: OpenDaylight, Open Network Operating System, Floodlight, OpenContrail”. PROMOTOR: dr hab. inż. Jerzy Domżał, prof. AGH

III MIEJSCE ex aequo

Mikołaj Sztaba „Stworzenie narzędzia do automatyzacji konfiguracji urządzeń sieciowych oraz sterowania działaniem sieci”.
PROMOTOR: dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. AGH

Marcin Bednarz „Development and analysis of an algorithm based on machine learning techniques to detect threats in wireless local area networks”
PROMOTOR: dr hab. inż. Marek Natkaniec, prof. AGH

Sponsorami nagród są od lat firmy NOKIA, Ericsson i Proidea.

LAUREATOM I PROMOTOROM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Ceremonię nagrodzenia prac dyplomowych zamknęły wystąpienia przedstawicieli sponsorów firm NOKIA, Ericsson i VTOOL Smart Verification.

Pani Anna Curyło z ABB przedstawiła ponadto działalność Fundacji ABB Jürgena Dormanna dla studentów AGH fundującej stypendia dla studentów I roku.

W kolejnym punkcie wysłuchaliśmy wykładu „Sztuczna inteligencja, uczenie głębokie i jego zastosowania medyczne” autorstwa
dr. hab. inż. Pawła Kułakowskiego, prof. AGH.

Kończąc uroczystość dr inż. Jacek Kołodziej podziękował wszystkim za zaszczycenie uroczystości obecnością oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji wydarzenia.

Rok Akademicki 2023/2024
w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica
na Wydziale IET uważamy za otwarty!

Co niechaj będzie dobre, szczęśliwe, pomyślne, oraz z pomocą losu owocne!”