Zmiany dot. odbioru dyplomu

dot. ABSOLWENTÓW, KTÓRZY SKŁADALI EGZAMIN DYPLOMOWY od dnia 01.07.2021r.

Odbiory dyplomów odbywają się w dni robocze, w godz. 08:00 – 15:00 w Biurze Sekcji Dokumentów Publicznych – pod łącznikiem pawilonów A0-A1, (dawna siedziba BANKU Pekao S.A. – wejście od strony parkingu A0/A1), tel. 12 617 56-58

Należy wcześniej zweryfikować możliwość odbioru dyplomu w USOSwebie. W okienku informacyjnym „odbiór Dyplomu od dnia” winna pojawić się data, od której możliwy jest odbiór Dyplomu. Dopiero od tego dnia możliwy będzie jego odbiór przez Absolwenta.

Absolwenci, którzy składali egzamin dyplomowy przed 1.07.2021 mogą odebrać dyplom w Dziekanacie (paw. D5, pokój 2).