W semestrze letnim 2022 Instytut Telekomunikacji przygotował i przeprowadził cykl szkoleń dla pracowników firmy Ericsson z zakresu uczenia maszynowego. Kurs został przygotowywany przez pracowników Instytutu zajmujących się tą tematyką: dr. hab. inż. Piotra Chołdę, dr. hab. inż. Pawła Kułakowskiego, dr. hab. inż. Lucjana Janowskiego, dr. inż. Jarosława Bułata, dr. inż. Michała Gregę oraz dr. inż. Krzysztofa Ruska.

Szkolenie było dedykowane dla kadry, która obecnie wykorzystuje metody AI/ML w swojej pracy lub planuje takie wykorzystanie. Szkolenie miało na celu wprowadzenie w temat uczenia maszynowego oraz pogłębienie wybranych zagadnień z naciskiem na aspekty praktyczne. Uzgadniając program kursu, dbaliśmy o to, żeby spełnić oczekiwania zamawiającego, dostosować program do możliwości uczestników kursu oraz zachować spójność całego materiału.

Szkolenie obejmowało 120 godzin lekcyjnych, w tym wykład, laboratoria praktyczne przy użyciu narzędzia Google Colab, oraz samodzielną pracę w postaci cotygodniowych projektów. Zajęcia odbywały się zdalnie. W całości były prowadzone w języku angielskim.

Program zajęć został dostosowany do potrzeb zamawiającego, a także najnowszego stanu nauki i techniki. Oparto  go na nowatorskich przedmiotach opracowanych przez Instytut Telekomunikacji: “Machine Learning in Networking” oraz “Uczenie maszynowe”. W szczególności program został rozszerzony o tzw. klasyczne algorytmy ML, które nie wykorzystują sieci neuronowych.

Oczekiwania uczestników były różne, więc jednym podobały się bardziej klasyczne metody, inni bardziej docenili algorytmy oparte na sztucznych sieciach neuronowych czy ich kombinację z teorią grafów. Chyba wszyscy byli zaskoczeni tym, jak bardzo algorytmy oparte na uczeniu maszynowym różnią się od klasycznych algorytmów i jak ważne jest zrozumienie danych wejściowych i ich odpowiednie przygotowanie.

Instytut Telekomunikacji AGH ma długą historię współpracy z  branżą IT w dziedzinie szkoleń i R&D. Programy dydaktyczne naszych kierunków (np. Teleinformatyki czy Cyberbezpieczeństwa) konsultujemy z firmami (w tym liderami techniki światowej), prowadzimy z nimi projekty, oraz przygotowujemy specjalistyczne szkolenia – jak to dla firmy Ericsson.

Teleinformatyka Budynek