Instytut Elektroniki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nazwa stanowiska: student – 1 etat

Wymagania:

  • Ukończone studia I stopnia (inżynierskich, licencjackich) na kierunku biochemia, chemia, biologia, biofizyka, bioinżynieria, elektronika oraz inżynieria materiałowa
  • Uczestnik studiów II stopnia ww. kierunków
  • Zaangażowanie w realizacje projektu, chęć rozwoju

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie SONATA BIS -12 NCN „Badania nad możliwością realizacji bioczujników do detekcji biomarkerów cukrzycy i NAFLD otrzymywanych w technologii TWD/GLAD” (Umowa nr UMO-2022/46/E/ST7/00008).
Kandydat będzie brał udział we wszystkich zadaniach badawczych projektu, w tym w przygotowaniu czujników oraz systemu pomiarowego, w analizie wyników oraz implementacji sieci neuronowych, w biofunkcjonalizacji czujników.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS-12
Termin składania ofert: 24.04.2024 r. godz. 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.04.2024 r.
Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:
umowa stypendialna – 1000 PLN/m-c
data rozpoczęcia: 01.05.2024r.
czas trwania umowy: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć droga mailową na adres rydosz@agh.edu.pl następujące dokumenty:

– życiorys (uwzględniający posiadane umiejętności, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, odbyte praktyki i wyróżnienia)
– zaświadczenie o uczestnictwie w studiach II stopnia
– list motywacyjny zawierający wyraźnie ustosunkowanie się do zadań przewidzianych  w projekcie

– oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Kierownika projektu prof. dr hab. inż. Artura Rydosza prof. AGH

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków al. Mickiewicza 30, tel. 12 617 25 94, rydosz@agh.edu.pl