Do 10 kwietnia można aplikować o stypendium Fundacji ABB Jürgena Dormanna.
 – 15 880 zł rocznie
 – opieka mentora
 – staż w ABB w Krakowie
 – uczestnictwo w programie Global English i łatwiejszy start po studiach
WYMAGANIA:
Średnia powyżej 4,0 po pierwszym semestrze
Przychód na jednego członka rodziny max 2 200zł
Osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, uczestnictwo w olimpiadach i
konkursach przedmiotowych oraz świadectwo maturalne z wysoką średnią
będą dodatkowym atutem