STUDIA II STOPNIA NA WIEiT

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oferuje w rekrutacji letniej kierunek Informatyka-Data Science dla absolwentów studiów I stopnia z tytułem licencjata lub magistra. Zainteresowani mają czas do 20 lipca na złożenie lub potwierdzenie w systemie e-rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji.

W dniach 22-23 lipca kandydaci przystąpią do egzaminu kwalifikacyjnego!

Szczegółowe informacje na temat egzaminu kandydaci uzyskają poprzez system e-rekrutacja (po zarejestrowaniu się i uzyskaniu statusu kandydata). Aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat musi na egzaminie uzyskać wynik wyższy niż 50%. W kwalifikacji pod uwagę brana jest również średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Kierunek Informatyka – Data Science to propozycja nie tylko dla inżynierów zainteresowanych zdobyciem dyplomu magistra, ale także dla pragnących połączyć tytuł licencjata z dziedzin takich jak matematyka, matematyka stosowana, fizyka czy biofizyka z profesjonalnym tytułem magistra inżyniera w dziedzinie informatyki.

Trwająca właśnie rekrutacja na studia czterosemestralne skierowana jest do kandydatów nie posiadających tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera. Osoby posiadające kompetencje inżynierskie (niezależnie od kierunku ich uzyskania) zapraszamy na trzysemestralne studia, na które rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2023 r.

Program Informatyka – Data Science przeznaczony jest dla studentów poszukujących kariery w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT, w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach rozwijających produkty oparte na danych i systemach uczących się. Oferuje kursy miedzy innymi z obszaru analizy danych, uczenia maszynowego, sieci neuronowych i uczenia głębokiego, metod probabilistycznych oraz przetwarzania języka naturalnego. Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w startupach technologicznych, centrach R&D oraz korporacjach analizujących duże ilości danych. Są członkami zespołów opracowujących i realizujących systemy uczące się i wspomagające wnioskowanie w oparciu o dane.

Przykłady pytań jakie mogą się na egzaminie kwalifikacyjnym znajdziesz TUTAJ

Drugi cykl rekrutacji na wspomniany kierunek rozpocznie się 29 sierpnia.

Informacje nt. rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Pełna oferta studiów znajduje się TUTAJ

Zapraszamy!

studiuj informatyke w krakowie