Program Erasmus+ 2023/2024

Dotyczy wyjazdów do krajów programu Erasmus na studia do uczelni przyjmujących, z którymi AGH (w szczególności Wydział) ma zawarte umowy o wymianie studentów lub na praktykę (oferty Koordynatorów lub samodzielnie znalezione miejsca praktyk).

Termin rekrutacji a Wydziale 21.03.2023.

Rekrutacja jest kierowana do studentów stopnia I i II studiów dziennych oraz studentów III st. ze Szkoły Doktorskiej (nie dotyczy studentów studiów podyplomowych!)

Procedura:
Dokumenty należy przesyłać do Koordynatorów umów (informacja poniżej), którzy ogłaszają studentom własne terminy na zgłoszenie się osób zainteresowanych wyjazdem na studia, z wymaganymi dokumentami.
Następnie listy zakwalifikowanych z Umów zostaną dostarczone przez Koordynatorów Umów  Programu Erasmus do  Wydziałowego Koordynatora Programu i odbywa się kwalifikacja na poziomie Wydziału a następnie na szczeblu centralnym AGH.

Termin został określony ze względu na konieczność akceptacji kandydatur przez Komisję, dokwalifikowania studentów innych wydziałów na wolne miejsca oraz dostarczenia dokumentów do DWZ do dalszej kwalifikacji w AGH jak i dokonania wcześniejszych nominacji.

Przed zgłoszeniem należy:
– dokładnie zapoznać się z zasadami rekrutacji na stronie Erasmus+ AGH,
– uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym dla studentów dot. rekrutacji Erasmus+ na  rok akademicki 2023/24, w dniu 7 marca br. o godz: 14:00 online.

– skontaktować się z koordynatorami wybranych umów (według wykazu) i  postępować według ogłoszonych przez nich zasad/komunikatów

1. Studia
Aplikować można do uczelni zgodnie z aktualnym wykazem umów do trzech miejsc z podaniem ważności.
Należy wówczas dostarczyć 3 Ankiety rekrutacyjne z zaznaczonymi preferencjami. W przypadku braku miejsc pierwszeństwo mają studenci danego kierunku, następnie studenci z WIEiT, a w dalszej kolejności studenci Wydziałów pokrewnych.

Przed wybraniem uczelni studenci są zobowiązani do:
– upewnienia się, że w ofercie uczelni są prowadzone w języku angielskim przedmioty zbliżone do naszego programu studiów (lub wykazać znajomość języka uczelni przyjmującej na wymaganym poziomie)
– weryfikacji terminu nominacji  w uczelni partnerskiej, a w razie konieczności (np. w przypadku bardzo wczesnego terminu) poproszenia Koordynatora umowy o wcześniejszą wstępną nominację

2. Praktyki
Instytucję – miejsce odbywania praktyk należy znaleźć we własnym zakresie. Studenci informatyki mogą również skorzystać z oferty firm współpracujących z Instytutem Informatyki.

3. Wymagane dokumenty i gdzie należy je przesyłać
Na etapie rekrutacji do zgłoszenia wymagane są:
– wypełniona czytelnie (elektronicznie) ankieta rekrutacyjna na studia lub praktyki według wzoru ze strony Uwaga: proszę nie zmieniać układu dokumentów, może to skutkować odrzuceniem aplikacji.
– skan certyfikatu językowego (język angielski, opcjonalnie i dodatkowo: język kraju docelowego)

Powyższe dokumenty należy przesyłać na następujące adresy e-mail:
Informatyka (umowy dr inż. M. Żabińskiej): wyłącznie na adres mailowy kruszec@agh.edu.pl   – z podaniem w mailu preferencji,  jeśli są 3 wybory.

Ankiety zostaną zarejestrowane i  przekazane do kwalifikacji. Należy także złożyć podpisane dokumenty papierowe u Pani Małgorzaty Kruszec (D17, p. 2.14) .
Telekomunikacja (dr inż. Tomasz Orzechowski): erasm-kt@agh.edu.pl, proszę śledzić ogłoszenia Koordynatora Umów i postępować wg ogłoszonych zasad.
Telekomunikacja (prof. Zdzisław Papir): kontakt na adres e-mail koordynatora danej umowy (wg SKOS AGH); na stronie Instytutu Telekomunikacji pojawią się szczegółowe informacje (wymagania oraz termin składania wniosku).
Elektronika i pozostali Koordynatorzy z WIEiT – należy się kontaktować przez właściwy adres e-mail Koordynatora (wg SKOS AGH).