Niedawno poznaliśmy wyniki XXXIX edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Organizatorem konkursu z ramienia Zarządu Głównego PTI był Dolnośląski Oddział PTI we Wrocławiu. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że pierwszą nagrodę przyznano studentowi Informatyki Tomaszowi Zawadzkiemu za pracę pt. Nash equilibria searching and analysis in quantum games (promotor pracy: Pani dr inż. Katarzyna Rycerz). Do konkursu zostało zgłoszone aż 52 prace z 18 uczelni.

Kwantowa teoria gier jest stosunkowo nową dziedziną nauki, która łączy mechanikę kwantową i klasyczną teorię gier. Dzięki superpozycji stanów kwantowych, obecności splątania kwantowego oraz probabilistycznej naturze pomiaru, gry kwantowe wykazują własności nieobecne w ich klasycznych odpowiednikach i stanowią ciekawy przedmiot badań.

Jak informuje Tomasz Zawadzki W pracy magisterskiej skupiłem się na grach kwantowych w schemacie Eiserta-Wilkensa-Lewensteina. Zaproponowałem symboliczne i numeryczne algorytmy do wyszukiwania najlepszych odpowiedzi i równowag Nasha w strategiach czystych, a także cykli najlepszych odpowiedzi, które mogą być wykorzystywane do konstruowania strategii mieszanych posiadających probabilistyczne równowagi Nasha. Na przykładzie kwantowego dylematu więźnia z różnymi parametryzacjami zademonstrowałem funkcjonalności autorskiej biblioteki ewl, która może być wykorzystana do wyprowadzania złożonych formuł matematycznych w postaci symbolicznej, a także uruchamiania gier kwantowych na symulatorach oraz rzeczywistych komputerach kwantowych IBM Q.

Rys 1. Diagram obwodu kwantowego gry w schemacie Eiserta-Wilkensa-Lewensteina

Tomasz Zawadzki laureatem PTI

Rys 2. Wykres funkcji oczekiwanej wypłaty jednego z graczy kwantowego dylematu więźnia wygenerowany z użyciem biblioteki ewl

Tomasz Zawadzki laureatem PTI

Praca Pana Tomasza jest dostępna TUTAJ.

W konkursie mogli wziąć udział wszyscy dyplomanci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczyły informatyki. Warunkiem była obrona pracy w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

W konkursie przyznano trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia.

Laureatom konkursu i promotorom serdecznie gratulujemy sukcesu.