Przesyłamy serdeczne gratulacje dla Pana dr inż. Piotra Rzeszuta, związanego z Instytutem Elektroniki, który zdobył wyróżnienie za pracę doktorską w konkursie organizowanym przez firmę ABB.
Wyróżniona praca to „Statyczna i dynamiczna charakteryzacja magnetycznych złącz tunelowych z anizotropią prostopadłą.” Promotorem pracy był Pan dr hab. inż. Witold Skowroński, prof. AGH; funkcję promotora pomocniczego pełnił Pan prof. dr hab. Tomasz Stobiecki.

Konkurs o nagrodę ABB organizowany jest przez Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB już od 21 lat. Corocznie jury konkursu przyznaje nagrodę za najlepszą pracę inżynierską, magisterską lub doktorską, poruszającą tematykę jednej z dziedzin działalności Centrum.
Jest on jednym z nielicznych przedsięwzięć, realizowanych przez podmiot niepubliczny na rzecz środowisk akademickich. Promując prace badawczo-rozwojowe, jest nie tylko rozpoznawalny, ale i ceniony w świecie naukowym.
Raz jeszcze gratulujemy wszystkim Laureatom!
Więcej o konkursie 
Fot. Przemysław Szuba, arch. ABB