Uprzejmie informujemy o planowanej jesienią cyklicznej Międzynarodowej Konferencji IMAPS Poland.

Konferencja naukowo-techniczna organizowana jest przez Politechnikę Gdańską, Akademię Morską w Gdyni oraz Sekcję Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Mikroelektronicznych (IMAPS Poland), które jest największym stowarzyszeniem zajmującym się rozwojem technologii mikroelektronicznych i elektronicznych poprzez profesjonalną edukację i szkolenia, interakcję z przemysłem oraz nawiązywanie kontaktów między firmami a naukowcami.

Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniach 22-25 września br. PROGRAM

W prace Komitetu Naukowego konferencji zaangażowani są pracownicy Instytutu Elektroniki prof. dr hab. inż. Artur Rydosz, dr hab. inż. Barbara Swatowska, prof. AGH (skarbnik IMAPS) oraz prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska.

Tematyka konferencji obejmuje:

 • Technologie hybrydowe i półprzewodnikowe
 • Metody projektowania i symulacje komputerowe
 • Materiały i komponenty elektroniczne
 • Zastosowania mikroukładów
 • Technologie grubowarstwowe i cienkowarstwowe
 • Czujniki i materiały czujnikowe
 • Technologie PCB
 • Technologie pozyskiwania i konwersji energii
 • Internet rzeczy IoT
 • Zarządzanie ciepłem
 • Optoelektronika i fotowoltaika
 • Edukacja w Elektronice

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: https://imaps2024.eti.pg.gda.pl/.