Trwa Ogólnopolski Konkurs Engineer 4 Science 2024 w trzech dziedzinach:

AI https://ai4s2024.4scienceinstitute.org/

Algorytmikahttps://algo4s2024.4scienceinstitute.org/

Cyberbezpieczeństwohttps://cyber4s2024.4scienceinstitute.org/

Prace można zgłaszać do 19.05.2024.

Pracę dyplomową można zgłaszać w więcej niż w jednym konkursie.

Do konkursu zgłoszona może zostać Praca Dyplomowa Inżynierska lub Licencjacka, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

  1. została przygotowana w języku polskim lub angielskim,
  2. została obroniona w okresie 01/04/2023 – 15/04/2024 (w przypadku prac zespołowych do Konkursu mogą przystąpić jedynie osoby, które pracę obroniły),
  3. uzyskała od Promotora i Recenzenta co najmniej ocenę bardzo dobrą (minimum 2 x 5.0),
  4. Autor pracy wyraził zgodę na zgłoszenie Pracy na stronie Organizatora Konkursu https://platform.4scienceinstitute.org/signuphttps://4scienceinstitute.org/

Zasady zgłaszania prac:

  1. Autor/Absolwent – rejestruje pracę w portalu konkursowym + wgrywa zgłoszoną Pracę w formacie pdf (max. 20 MB)
  2. W przypadku pracy zbiorowej – wszyscy autorzy dołączają w portalu do swojej pracy
  3. Promotor – dołącza do zgłoszonej pracy, potwierdza w portalu, że zgłoszona praca była przez niego nadzorowana
  4. Koordynator (dr Marcin Ziółek) – potwierdza w portalu, że zgłoszona praca była pod patronatem w/w Promotora.

Więcej informacji