12 kwietnia w auli A-0 w obecności przedstawicieli władz rektorskich uroczyście wręczono Listy Gratulacyjne Rektora dla nauczycieli akademickich, którzy uzyskali najlepsze wyniki ankiet studenckich, którzy prowadzili zajęcia w semestrze zimowym 2023/24.

JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis gratulując zebranym przypomniał, że nie ma Uniwersytetu bez formuły Mistrz-Uczeń. Przekazywanie wiedzy i uczenie kolejnych pokoleń to najważniejszy obszar działania naszej Uczelni. To misja i powinność. Student nie tylko ma prawo ale i moralny obowiązek wymagać dobrej dydaktyki.

Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny w swoim wystąpieniu podkreślił, że na AGH inicjatywa Listów Gratulacyjnych nie jest jedyną promującą najlepszych dydaktyków. Wymienił tu Rektorskie Nagrody Dydaktyczne, działania w ramach IDUB czy Laur Dydaktyka. Podziękował wszystkim Wydziałom za udział w badaniach, a w szczególności tym, na których frekwencja była najwyższa (WGGiIŚ, WMS, WH, WFiIS).

Na podstawie ankiet studenckich powstał dla każdego wydziału ranking, a trzy pierwsze osoby otrzymały listy gratulacyjne.

Z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji wyróżniono:

Prof. dr hab. inż. Katarzynę Kosek-Szott

Dr hab. inż. Pawła Kułakowskiego, prof. AGH

Dr hab. inż. Roberta Wójcika, prof. AGH

Składamy serdeczne gratulacje.

Fot. Z. Sulima