Instytut Elektroniki: Kierownik Projektu prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza

Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nazwa stanowiska: Stypendysta – Student (2 etaty)

Wymagania:

 • ukończone studia I stopnia w dyscyplinie elektronika lub pokrewnym;
 • zainteresowanie pracą naukową;
 • znajomość zagadnień związanych z elektroniką mikrofalową.
 • znajomość zagadnień związanych z inżynierią materiałową.
 • znajomość programów CAD;

Opis zadań:

Poszukujemy osoby do pracy w projekcie „Wysokowydajne elementy układów front-end pracujące w zakresie fal milimetrowych wykonane z zastosowaniem technologii addytywnego oraz hybrydowego wytwarzania do zastosowań w systemach komunikacyjnych i czujnikowych nowej generacji.”. Osoba otrzymująca stypendium będzie brała udział w realizacji następujących zadań:

 • opracowanie stanowiska do metalizacji nieprzewodzących elementów drukowanych 3D
 • wydruk 3D prototypów układów mikrofalowych;
 • fabrykacja warstw metalizacji na elementach drukowanych 3D;
 • obróbka oraz montaż modeli po procesie drukowania;

Typ konkursu NCN: SONATA BIS

Termin składania ofert: do 25.04.2024, 23:59

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa: stypendialna, 3000 PLN/m-c
 • Data rozpoczęcia: maj 2024
 • Okres pracy przy projekcie: 6 miesięcy

Forma składania ofert: email

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć drogą e-mailową na adres wincza@agh.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys,
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie