Inkubator Innowacyjności-4.0

Mamy przyjemność poinformować, że w ramach projektu Inkubator
Innowacyjności 4.0 ogłoszono wyniki konkursu na realizację prac
przedwdrożeniowych. Komitet Inwestycyjny zadecydował o przyznaniu
wsparcia i objęciu dofinansowaniem projektu nr WPP/4.0/2/2021 pn.
„Zaawansowane indykatory jakości wizualnej” pod kierownictwem: dr
hab. inż. Mikołaja Leszczuka, prof. AGH.

 

Serdecznie gratulujemy!