erasmus

Zapraszamy zainteresowanych Erasmusem do kontaktu!

ERASMUS – dodatkowa kwalifikacja na praktyki „lato 2022”
(z pozostałych funduszy ubiegłorocznych)

Uwaga: jest to Praktyka wakacyjna (ERASMUS) dla informatyków !
Wg informacji z DWZ są możliwe dwa stypendia Erasmus po 3 mies. 

Istnieją miejsca na praktykę wakacyjną w Centrum Badawczym Informatyki Mines Paris Tech w Fontainebleau pod Paryżem.

Prosimy o kontakt tylko osoby poważnie zainteresowane!
Należy najpierw dobrze zapoznać z informacjami dotyczącymi wyjazdów Erasmus na praktyki,

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty/

 oraz wypełnić odpowiednią Ankietę i przesłać ją na adres: zabinska@agh.edu.pl
w terminie do 22.02.2022, do wstępnej kwalifikacji.