W dniu 17 marca gościliśmy na Wydziale Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji delegację z Francji. Swoją obecnością zaszczycili nas:

Pan Michel Pillefer – Vice-Président, Chambre de Commerce et d’Industrie CCI Blois, reprezentujący francuską Izbę Przemysłowo-Handlową,

Pan mgr inż. Janusz Ptak – wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji.

Pan dr inż. Jerzy Niziński, reprezentujący Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji.

Wydział reprezentowali: prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko Prodziekan ds. Nauki oraz dr hab. inż. Piotr Pacyna, prof. AGH, Prodziekan ds. Ogólnych.

Profil Wydziału, działalność naukową, dydaktyczną oraz wybrane osiągnięcia przedstawił prof. Piotr Pacyna.

Następnie Pan dr inż. Marcin Łoś z Instytutu Informatyki przedstawił efekty badań Zespołu Adaptive Algorithms and Systems pt. „Usfeful computer simulations: smog, pandemics, floods and tumors”.

Obie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Wywołały ciekawą wymianę opinii i doświadczeń.

O pracy i badaniach w Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej oraz Systemów Wbudowanych opowiedziała dr inż. Ada Brzoza. W Laboratorium Robotów Mobilnych przykładowe roboty mobilne zaprezentował dr hab. inż. Wojciech Turek.

Kończąc wizytę na Wydziale nasi Goście przekazali studentom, pracownikom naukowym i dydaktycznym oraz osobom, które przyczyniły się do zorganizowania wizyty wiele ciepłych słów.

Opiekę nad Gośćmi w czasie wizyty w naszej Uczelni sprawowała Pani dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Uczelniami Francuskimi.

Dziękujemy Pani dr inż. Barbarze Głut za tłumaczenie na język francuski.

Cieszymy się, że mogliśmy gościć przedstawicieli tak szacownego grona. Prace na rzecz wspólnych projektów badawczych oraz przygotowania wymiany akademickiej i studenckiej będą kontynuowane.