Kategoria A dla dwóch dyscyplin naukowych

W wyniku oceny jakości działalności naukowej Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało kategorię A dla dyscyplin „Informatyka Techniczna i Telekomunikacja” oraz „Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika”.

Od początku swego istnienia Wydział jest wiodącym ośrodkiem badań w obszarze Informatyki, które obecnie są klasyfikowane jako prace w dziedzinie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Znaczący wkład pracowników Wydziału do dyscypliny Informatyka zaowocował uzyskaniem wysokiej kategorii B+.

Ocenę działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki za lata 2017-2020. Wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników aktywnych naukowo w ocenianych dyscyplinach.

Gratulujemy!