Awans czasopisma Computer Science

1 grudnia 2021 r. ukazał się komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych aktualizujący dotychczasową listę czasopism i przyznaną im punktację. Siedem tytułów z AGH odnotowało wyraźny awans w tym czasopismo Computer Science wydawane przez Instytut Informatyki Wydziału IET.

Punktacja czasopism:

  • Geology Geophysics and Environment (40->100)
  • Opuscula Mathematica (40->70)
  • Geomatics and Environmental Engineering (40->70)
  • Managerial Economics (5->40)
  • Computer Methods in Materials Science (20->40)
  • Computer Science (20->40)
  • Studia Humanistyczne AGH. Contribution to Humanities (20->40)

Gratulujemy sukcesu!