Konkurs na najlepiej publikującego naukowca AGH

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepiej publikującego naukowca AGH.

Do 10 grudnia 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia!

Zgłoszenia (wg Załącznika nr 1) należy składać w wersji papierowej w Centrum Obsługi Nauki (bud. D-16, pok. 1.18.5).

W zgłoszeniu należy ująć wyłącznie publikacje za 200 punktów wg wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. z późn. zm.

Na laureatów czekają nagrody finansowe:

  • I nagroda – 40 000 zł
  • II nagroda – 20 000 zł
  • III nagroda – 10 000 zł


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 grudnia 2021 r.