W ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju INFOSTRATEG, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, AGH oraz firma Proassist stworzą inteligentnego asystenta głosowego dla lekarzy i personelu medycznego.

Projekt zakłada stworzenie asystenta głosowego rozpoznającego naturalną mowę użytkownika i wykonującego powierzone zadania, który będzie wsparciem dla lekarzy oraz personelu medycznego w codziennej pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu lekarz będzie mógł wydawać polecenia głosowe. Komendy wydawane przez medyków będą ułatwiały m.in. wystawienie e-skierowań, e-recept czy zwolnień lekarskich. Nadrzędnym celem projektu jest optymalizacja czasu pracy lekarzy oraz zmniejszenie pracy dokumentacyjnej medyków związanej z obsługą pacjentów.

Zaprojektowany asystent głosowy dla lekarzy będzie wyposażony w zaawansowane funkcje umożliwiające lekarzom wydawanie poleceń, w tym wystawianie recept czy tworzenie planów leczenia. Dzięki temu lekarze będą mogli zoptymalizować czas poświęcony jednemu pacjentowi i koncentrować się w jeszcze większym zakresie na bezpośrednim kontakcie z pacjentem, podnosząc tym samym jakość opieki medycznej.

Za realizację projektu ze strony AGH odpowiada zespół pod kierownictwem Pana dr. hab. inż. Konrada Kowalczyka, prof. AGH składający się z około 10 osób: adiunktów, asystentów, doktorantów i studentów związanych z Zespołem Przetwarzania Sygnałów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, który od wielu lat specjalizuje się w przetwarzaniu i analizie mowy.

WIĘCEJ INFORMACJI