W dniach 14–20 listopada 2022 r. w AGH obchodzone będzie Święto Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego.

Prof. Antoni Hoborski – wybitny matematyk pierwszy rektor Akademii Górniczej (później AGH) w latach 1920-1922 i jednocześnie dziekan pierwszego w AG Wydziału Górniczego. Jego działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna to wspaniały przykład idei łączenia podstawowych nauk ścisłych z aplikacyjnymi naukami technicznymi.

W ramach wydarzenia przewidziano m.in. pokazy, konferencje, turnieje sportowe, naukowe, turnieje gier oraz koncert.

18 listopada zostaną ponadto wręczone:

Nagroda im. prof. Antoniego Hoborskiego przyznawana za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej z chemii, z fizyki i z matematyki

Medal prof. Kazimierza Bartla, przyznawany co roku przez Fundację im. Prof. Kazimierza Bartla młodemu samodzielnemu naukowcowi, który z sukcesami na miarę międzynarodową zajmuje się badaniami w zakresie problematyki, która w swobodnej współczesnej interpretacji należała do dyscyplin będących też polem zainteresowań naukowych patrona nagrody

Artystyczna Gwiazda Hoborskiego przyznawana za całokształt twórczej działalności artystycznej w zakresie muzyki, sztuk plastycznych czy literatury.

Organizatorami instytucjonalni Święta Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego są:

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Energetyki i Paliw
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki Stosowanej
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Więcej informacji o Święcie TUTAJ

W ramach Dni Hoborskiego odbędzie się też największa konferencja naukowa młodych inżynierów – Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Tematem przewodnim wydarzenia jest „Rynek prosumencki, a energetyka rozproszona w Polsce”. Wydarzenie odbędzie się 17.11.2022 r. w pawilonie B1 i obejmuje Targi Firm, Targi Organizacji Studenckich, wykłady i prelekcje. 

W programie m.in.:
– targi firm (wydarzenie wspierają: Nokia, Elsta, ABB, Tauron, Columbus, Wago, PSEK Kraków, SimTech, Lanster oraz Elettric80),
– wykład nt. roli i integracji mikrosieci w nowoczesnym systemie elektroenergetycznym,
– debata ekspertów sektora energetycznego,
– prezentacja firm,
– targi organizacji studenckich.

Więcej o wydarzeniu TUTAJ

dni mlodego elektryka