Sukces misji polskiego, studenckiego satelity - PW-Sat2 zdeorbitował

Satelita PW-Sat2 po 813 dniach na orbicie, zakończył swoją misję i 23 lutego 2021 r. uległ deorbitacji.

PW-Sat2 jest studenckim projektem edukacyjnym zrealizowanym na Politechnice Warszawskiej w Studenckim Kole Astronautycznym, brali w nim także udział studenci WIET Grzegorz Gajoch (doktorant w Instytucie Elektroniki ) oraz  Michał Gumiela  (student Kierunku Elektronika i Telekomunikacja). Celem technologicznym projektu było skonstruowanie i przetestowanie innowacyjnego systemu deorbitacji w postaci żagla o powierzchni 4 m². Satelita został wyniesiony na orbitę okołoziemską 3 grudnia 2018 r. na pokładzie rakiety Falcon 9.

więcej informacji w linku