oferta stypendium w projekcie

Stanowisko: doktorant-stypendysta

Wymagania:

1)  uczestnik studiów III stopnia (doktoranckich) lub Szkoły Doktorskiej w dziedzinie nauk technicznych,

2)  wiedza z zakresu sensoryki, cienkich warstw oraz metod badawczych fizyki    półprzewodników lub chemii ciała stałego,

3) doświadczenie w otrzymywaniu cienkich warstw metodami PVD oraz ich charakteryzacji,

4) umiejętność wykonywania pomiarów odpowiedzi rezystancyjnych czujników gazu wspomaganych optycznie,

5) umiejętność pomiaru i analizy właściwości cienkich warstw metodami optycznymi,

6) podstawowa wiedza w obszarze statystycznej analizy wyników pomiarów,

6) udokumentowana publikacjami aktywność naukowa w dziedzinie sensorów wielkości chemicznych,

7) motywacja do pracy naukowej zarówno eksperymentalnej jak i teoretycznej w tematyce    związanej z projektem

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN „Półprzewodnikowe nano-heterostruktury n-n i n-p w systemach rezystancyjnych sensorów gazu wspomaganych optycznie” (Umowa nr UMO-2016/23/B/ST7/00894, streszczenie projektu można znaleźć pod adresem https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09-15/streszczenia/357655-pl.pdf).

Kandydat będzie brał udział we wszystkich zadaniach badawczych projektu, w tym w szczególności w przygotowaniu i charakteryzacji nano-heterostruktur cienkowarstwowych, badaniach za pomocą układu elektronicznego do pomiarów odpowiedzi rezystancyjnych czujników gazu wspomaganych optycznie, pomiarach charakterystyk sensorowych i analizie wyników

Typ konkursu NCN: OPUS – 12
Termin składania ofert: 2021-07-9 23:59
Forma składania ofert: dowolnie

Warunki zatrudnienia:

Wybrany kandydat będzie otrzymywał stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie
Data rozpoczęcia: 1 sierpnia 2021
Czas trwania umowy: 7 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców” NCN 

 

https://www.ncn.gov.pl/site/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 lipca 2021 r.

Wymagane dokumenty:

  • życiorys (uwzględniający posiadane umiejętności, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, odbyte praktyki i wyróżnienia),
  • zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich III stopnia lub w Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk technicznych
  • podanie zawierające następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”
  • list motywacyjny zawierający wyraźnie ustosunkowanie się do zadań przewidzianych w projekcie
  • spis publikacji i wystąpień konferencyjnychEwentualne pytania i dokumenty dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:
prof. dr hab. inż. Katarzyny Zakrzewskiej
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
30-059 Kraków al. Mickiewicza 30

zak@agh.edu.pl

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość odbycia rozmowy z kandydatem w dniu 12.07.2021, godz. 12:00 on-line.