Ministerialne stypendia dla młodych naukowców

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki postępowania w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Wśród stypendystów jest siedmioro badaczy z AGH, w tym także dr. inż. Piotr Boryło z naszego Wydziału IET z Instytutu Telekomunikacji. Stypendyści przez trzy lata będą otrzymywać co miesiąc stypendium w wysokości 5390 zł.

Gratulujemy dr inż. Piotrowi Boryło wielkiego sukcesu i wyróżnienia, które jest owocem ciężkiej pracy. Stypendia przyznawane są osobom, które posiadają bogaty dorobek publikacyjny oraz prowadzą innowacyjne badania.