Instytut Elektroniki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nazwa stanowiska: student/doktorant/stypendysta

Wymagania:

 • kontynuowane lub ukończone studia I lub II stopnia w dyscyplinie: elektronika, elektronika i telekomunikacja, fizyka, automatyka
 • podstawowe doświadczenie w projektowaniu układów i systemów elektronicznych, programowaniu, technikach symulacyjnych i pomiarowych
 • otwartość na zagadnienia interdyscyplinarne (elektronika-fizyka- metrologia)
 • zainteresowanie pracą konstruktorską i naukową
 • otwartość na pracę w zespole, w tym stacjonarną pracę w laboratorium.

Opis zadań:

Poszukujemy osoby do pracy w projekcie „Algorytmy i rozwiązania sprzętowe dla synchronizacji i dystrybucji optycznych zegarów atomowych poprzez światłowodowe sieci telekomunikacyjne”. Projekt prowadzony jest wspólnie przez Instytut Elektroniki AGH i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Osoba otrzymująca stypendium będzie realizowała zadania projektowe i konstrukcyjne w budowie systemu dystrybucji sygnału optycznego zegara atomowego w światłowodowej sieci telekomunikacyjnej DWDM. Po okresie wstępnym zadania będą w miarę możliwości profilowane w kierunku uzdolnień stypendysty (układy elektroniczne, programowanie systemów wbudowanych, symulacja i analiza danych, aspekty fizyczne zagadnień zdalnej synchronizacji zegarów atomowych).

Szczegółowych informacji udziela dr hab. inż. Przemysław Krehlik, prof. AGH (krehlik@agh.edu.pl)

Typ konkursu NCN: OPUS

Termin składania ofert: 15.04.2024 r. do godz. 12.00

Warunki zatrudnienia:

 • Data rozpoczęcia: 01.05.2024 r.
 • Okres pracy przy projekcie: 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 28 miesięcy
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.04.2024 r.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć drogą mailową  na adres: krehlik@agh.edu.pl następujące dokumenty:

 1. życiorys
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie